Oznam o prerušení dodávok pitnej vody v mesiaci august 2022

Oznam o prerušení dodávok pitnej vody v mesiaci august 2022

Mestský úrad     Západoslovenská vodárenská spol. as.    
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu na nasledovných uliciach:
 
Oblasť odstavenia: Sereď, Z.Š. J.A.Komenského č.733
Dátum04.08.2022
Čas: od 09:14 hod. do 12:14 hod
 
Oblasť odstaveniaSereď, Nám. slobody č.4333/50-Lidl
Dátum: 05.08.2022
Čas: od 09:17 hod. do  12:17 hod. 
 
Oblasť odstaveniaSereď, Školská č.118/1-Dom kultúry
Dátum: 09.08.2022
Čas: od: 09:31 hod. do 12:31 hod. 
 
Oblasť odstaveniaSereď, Jesenského č.3000/56/59
Dátum11.08.2022
Čas: od: 09:37 hod. do 12:37 hod
 
Oblasť odstaveniaSereď, Pažitná č.1015
Dátum12.08.2022
Čas: od: 09:41 hod. do 12:41 hod. 
 
Počas napúšťania verejného vodovodu a uvádzania do opätovnej prevádzky môže dôjsť ku dočasnému zakaleniu vody. Po ukončení odstávky vykonávajú pracovníci vodárenskej spoločnosti preplachovanie potrubia verejného vodovodu. Aj napriek vykonaným opatreniam sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do vodovodnej prípojky, ak odberateľ otvorí vodovodný kohútik skôr, ako je ukončené preplachovanie vodovodného potrubia. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z vodovodnej prípojky vypustiť cez vodovodnú batériu. Náhradné zásobovanie cisternami alebo výtokovým stojanom je poskytované v závislosti na dobe trvania odstávky, počte dotknutých obyvateľov a v závislosti na poveternostných podmienkach.

Za porozumenie a pochopenie Vám ďakujeme.

 
Oznam o prerušení dodávky pitnej vody