Obnovené basketbalové ihrisko na Garbiarskej by mohlo v zime poslúžiť ako ľadová plocha

Obnovené basketbalové ihrisko na Garbiarskej by mohlo v zime poslúžiť ako ľadová plocha

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Na Garbiarskej ulici je čerstvo vynovená športová plocha. Slúžiť môže malým aj veľkým voľnočasovým basketbalistom na vylepšovanie svojich zručností, alebo na rôzne športové aktivity detí zo sídliska.
 
Vlani sa podarilo oddeleniu rozvoja mesta v rámci bežných opráv mesta vynoviť športovú plochu vo vnútrobloku Garbiarska. Deti z okolitých činžiakov ho môžu využívať ako ihrisko na basketbal, pozemný hokej, futbal, alebo iné pohybové hry v podmienkach sídliska. V uplynulých dňoch sa podarilo obnoviť povrch aj na druhom ihrisku vo vzdialenejšej časti Garbiarskej ulice. Ani v jednom, ani v druhom prípade pritom nejde o profesionálne športoviská, ale o voľnočasové sídliskové ihriská, ktoré si svoju renováciu pýtali už roky.
 
„Športová plocha, ktorú sme aktuálne vynovili, je vynikajúca svojou polohou. Hustá zeleň v okolí tohto sídliska poskytuje tienisté a bezpečné priestranstvo na loptové hry. Operatívne sme sa preto rozhodli nasmerovať financie práve sem,“ vysvetlil Marián Šišo, vedúci oddelenia rozvoja mesta Sereď. Dodal, že v priebehu tohto týždňa osadia robotníci chýbajúce kusy obrubníkov, ktoré boli v čase rekonštrukcie demontované. Vynovenú asfaltovú plochu však už dnes môžu využívať hráči basketbalu, aj menšie deti napríklad na kolobežkovanie, či korčuľovanie. V zimnom období a po malých úpravách by mohla poslúžiť aj ako ľadová plocha.
 
V Seredi máme celkovo 11 basketbalových ihrísk. Sú na uliciach Mlynárska, Garbiarska, Vinárska, Cukrovarská, D. Štúra, Pažitná, Spádová a Tehelná. O ich dobrý technický stav a údržbu komponentov sa stará oddelenie životného prostredia. „V prípade zistenia poškodení prosíme Seredčanov o ich nahlasovanie priamo k nám na oddelenie,“ informovala Miriam Klottonová z oddelenia životného prostredia mesta. Takto sa nedávno podarilo odstrániť poškodenia napríklad na ihrisku na Garbiarskej. Kompletná revízia všetkých detských ihrísk a verejných športovísk sa v Seredi uskutočnila začiatkom tohto roka a všetky závady mesto postupne odstraňuje.
 
Chcete nahlásiť závadu na detskom alebo športovom ihrisku?
Osobne: Mestský úrad, kancelária č. 4
Telefonicky: 031/7892094, kl. 189, 0951 571 682
Mailom: miriam.klottonova@sered.sk (pomôže aj fotka poškodeného prvku). 
Ďakujeme!
 
Foto: MsÚ Sereď
Original publikované: https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2022-07-12-obnovene-basketbalove-ihrisko-na-garbiarskej-by-mohlo-v-zime-posluzit-ako-ladova-plocha 
Obnovené basketbalové ihrisko na Garbiarskej by mohlo v zime poslúžiť ako ľadová plochaObnovené basketbalové ihrisko na Garbiarskej by mohlo v zime poslúžiť ako ľadová plochaObnovené basketbalové ihrisko na Garbiarskej by mohlo v zime poslúžiť ako ľadová plochaObnovené basketbalové ihrisko na Garbiarskej by mohlo v zime poslúžiť ako ľadová plocha