Sereď splatila úver na nájomné byty a je v dobrej finančnej kondícii, zhodnotila kontrolórka

Ekonomika     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Sereď si v roku 2017 vzala úver, cez ktorý prefinancovala výstavbu mestských nájomných bytov. Dnes je úver splatený a podľa hlavnej kontrolórky je mesto v takej kondícií, že by si v prípade investičných akcií mohlo vziať ďalší úver.  
 
Seredčania si ešte pamätajú ruinu na Komenského ulici, ktorá pôvodne mala slúžiť ako pavilón k základnej škole. V máji 2017 si na základe zhody v zastupiteľstve vzalo mesto pôžičku 600-tisíc eur, aby nedostavanú budovu premenilo na nájomné bývanie. „Spoločným cieľom bolo využiť rozostavanú, no nedokončenú budovu, v prospech obyvateľov mesta, čo sa nakoniec aj podarilo. 24 nájomných bytov a jeden komerčný priestor už päť rokov slúžia Seredčanom,“ vysvetlil prednosta seredskej radnice Tibor Krajčovič.
 
Ťarcha úveru predstavovala mesačné splátky rovných 10-tisíc eur. „Posledná splátka bola uhradená 30. júna 2022. Úroky z úveru boli vo výške 8 506,19 eur,“ doplnil prednosta úradu.
 
Na ostatnom mestskom zastupiteľstvo predniesla hlavná kontrolórka mesta Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sereď k 31. decembru minulého roka. Kontrolou zistila, že úvery, ktoré si mesto zobralo, boli zobraté v súlade so zákonom, boli splnené zákonné podmienky a že s finančnými prostriedkami je vynakladané hospodárne. Kontrolórka uviedla, že Sereď má dobrú finančnú kondíciu a pokiaľ by potrebovala v budúcnosti riešiť financovanie investičných akcií úverom, bolo by to možné.
 
„Kým niektoré mestá využili počas Covidu bezúročné pôžičky od štátu na preklenutie výpadku príjmov, respektíve dostali pôžičky s odkladom splácania, tak v Seredi sme to nemuseli využiť. Ba čo viac, zbavujeme sa jedného z dvoch aktuálnych komerčných úverov. Ostali nám len úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, čo splácajú nájomníci a refinancovanie na verejné osvetlenie, čo splácame z úspor na spotrebe energií a jeho servisu,“ uzavrel Krajčovič.
 
foto: MsÚ Sereď