RTV Krea: Ako nakladať s bioodpadmi v lete?

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Zápach a červíky v nádobách na biologicky rozložiteľný odpad sú nepríjemnou realitou, ktorú priniesol zákon o triedení kuchynského odpadu. Týka sa takmer všetkých miest a obcí na Slovensku. AKo bojujú s týmito problémami v mestách Šaľa a Sereď?
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.