Regenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončená

Regenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončená

Projekty     Iveta Tóthová    
 
Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi  začala v septembri 2021. Rekonštrukčné práce trvali približne 10 mesiacov a po ukončení bolo dielo kompletne odovzdané v júli 2022.
 
Niekoľkoročný proces a financovanie
 
Prvé kroky k revitalizácii začali ešte v roku 2017. Z dôvodu dlhých administratívnych a schvaľovacích procesov došlo k samotnej realizácii až po viac ako piatich rokoch. Zásluhou projektového manažéra Branislava Bíra bol projekt napokon v rámci žiadosti o eurofondy úspešný a výsledok dnes môžu občania vidieť na vlastné oči.
„Projekt som pre mesto vypracoval v roku 2017. Zmluvu o poskytnutí NFP nám Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslalo začiatkom roku 2020. Schvaľovací proces teda trval min. 3 roky. Je škoda, že na Slovensku čerpanie EÚ fondov trvá takto dlho. V rámci realizácie projektu sa teda mesto mohlo vyhnúť hlavne  situácii spôsobenej COVID-19 a výpadku stavebných materiálov na trhu,“  vysvetlil B.Biro a dodáva, že celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu regenerácie vnútrobloku na sídl. D. Štúra predstavujú sumu 251 902,44 eur.  Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie cez nenávratný finančný príspevok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 239 307,32 eur. V rámci verejného obstarávania bola celková suma projektu vysúťažená v hodnote 195 748,88 eur s DPH. Na financovaní participovalo aj mesto Sereď vo výške 9 787,44 eur.
 
 
Zrealizované práce v rámci projektu

- prestavba porastov drevín (výsadba nových stromov, kvetinových záhonov a regenerácia trávnikov)
- vybudovanie nového závlahového systému trávnatých plôch
- stavebná úprava komunikačnej siete (nové chodníky a spevnené plochy)
- prvky urbánneho designu (nové detské ihrisko, lavičky, smetné nádoby a stojan na bicykle)
- rekonštrukcia verejného osvetlenia (nové stožiare osvetlenia)
 
 
Kubačov pamätník
 
Park prešiel veľkou zmenou.  Pozostatok Kubačovho pamätníka, ktorý stál v strednej časti, je dnes už iba minulosťou a pripomínať nám ho budú len historické fotografie.  Pamätník bol slávnostne odhalený 7. mája 1975. Autorom busty bol akad. sochár Bohumír Prihel a autorom pomníka Ing. arch. Krajíček. Text na doske pomníka  informoval, že František Kubač žil v rokoch 1887-1958 a bol zakladajúcim členom Komunistickej strany Československa, popredným straníckym a verejným činiteľom a organizátorom revolučných bojov proletariátu proti kapitálu a za víťazstvo socializmu. Busta bola po novembri 1989  odstránená a uschovaná. Pozostatok pamätníka bol z dôvodu vyjadrenia statika a ešte pred začiatkom revitalizácie odstránený.
 
 
Chodníky, ihrisko, osvetlenie
 
Staré asfaltové chodníky boli nahradené novými s povrchom zo zámkovej dlažby v dvoch farbách: hnedej a sivej. V strednej časti, kde sa križujú chodníky pribudlo detské ihrisko s bezpečnostnou dopadovou plochou a hracími prvkami: domček s troma vežami, šmykľavkou a mostíkmi,  kolotoč, prevažovacia a pružinová hojdačka či preliezačka na rovnováhu  V areáli parku pribudlo množstvo lavičiek i smetných nádob. V rámci regenerácie parku prešlo čiastočnou rekonštrukciou aj verejné osvetlenie. Existujúce stožiare boli nahradené novými, na ktoré boli premiestnené pôvodné svietidlá, keďže tieto boli menené v rámci predchádzajúcej rekonštrukcie VO. Na neosvetlených častiach parku došlo k doplneniu VO.
 
Zelené plochy a stromy
 
V parku boli vykonané aj väčšie zásahy do existujúcej zelene. Už na prvý pohľad je vidieť, že niektoré stromy a kríky boli zo zdravotných i kompozičných dôvodov odstránené. Nahradila ich nová výsadba mladých stromov, okrasných tráv, kríkov aj lúčnych kvetov. Spestrením parku je „zelený“ labyrint.
Aby zeleň v parku prosperovala, bol vybudovaný aj nový závlahový systém a k mladým stromčekom nainštalované zavlažovacie vaky. Keďže ide o živú prírodu, nič sa nedá uponáhľať a tak niektoré rastliny ešte potrebujú čas, kým dorastú a budú tvoriť kompaktný celok. Zelená plocha parku ale už teraz spĺňa nároky na moderný exteriér.  
 
 
Spolupráca firiem, kontrolné dni a odstraňovanie nedostatkov
 
Na revitalizácii sa podieľalo viacero firiem, napr.: Rugos s.r.o. Trnava (prestavba porastov drevín a závlahový systém), INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Močenok (prvky urbánneho designu), Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava (stavebná úprava komunikačnej siete), Venimex Slovakia s.r.o., Bratislava (rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia).
 
Realizácia stavebných prác bola náročná. Ich priebeh bol pravidelne kontrolovaný B.Bírom a zistené nedostatky boli priebežne odstraňované.  „Počas realizácie projektu bol veľkým problémom husto zasieťovaný pozemok vo vnútrobloku D.Štúra, kde sa okrem funkčných inžinierskych sietí našli aj rôzne nefunkčné siete, šachty a stavebný materiál. Problémom bolo aj búranie pôvodných betónových chodníkov. V 70-tich rokoch min. storočia stavbári týmto materiálom vôbec nešetrili. Ďalej bol počas regenerácie trávnikov nutný aj dovoz kvalitnej zeminy na vyrovnanie plôch pre  výsadbu nových trávnatých plôch. Veľkým problémom bolo aj pracovné skoordinovanie štyroch firiem, ktoré práce na regenerácií vnútrobloku vysúťažili.  Po ukončení prác na regenerácií bude potrebné aby si tento krásny, zregenerovaný vnútroblok mesto vedelo udržiavať a venovať mu pravidelnú starostlivosť“. 
        
Na začiatku prác povedal primátor M.Tomčányi, že obyvatelia získajú regeneráciou parku ďalšiu peknú oddychovú časť, kde sa na prechádzkach budú cítiť príjemne. Jeho slová sú dnes už realitou a vynovená lokalita ponúka priestor na detské hry, oddych a relax.
Regenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončenáRegenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončená