Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala dve propagačné výstavy v mesiaci jún 2022

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala dve propagačné výstavy v mesiaci jún 2022

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1  usporiadala v mesiaci jún dve propagačné výstavy čistokrvných domácich zvierat pričom obe boli obohatené o expozíciu exotického vtáctva. Prvú propagačnú výstavu sme usporiadali dňa 04.06.2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v obci Pata v športovom areály v spolupráci s Obecným úradom Pata. Tu sme predstavili 2 voliéry vodnej hydiny,  17 voliér hrabavej hydiny 31 kusov holubov a 17 králikov exotické vtáctvo sme mali andulky, ktoré mali úspech hlavne u menších návštevníkov ako aj hrdličky. Na tejto výstave sa aktívne podieľali  naši dvaja mladí chovatelia a sedemnásť dospelých chovateľov. Druhú propagačnú výstavu sme usporiadali dňa 25.06.2022 v priestoroch Mestského parku v Seredi, kde mesto Sereď v spolupráci s viacerými  občianskymi združeniami pripravilo počas Seredských hodov rôzne kultúrne a spoločenské predstavenia. Na tejto propagačnej výstave sa zúčastnilo 16 dospelých chovateľov a 2 mladí chovatelia. Vo dvoch voliérach bolo exotické vtáctvo, ktoré opäť prilákalo mladších návštevníkov ale aj tých starších. Vodná hydina bola v 2 voliérach,  hrabavá v 16 klietkach, holubov bolo 28 kusov a králikov 14 kusov. Vzhľadom na toto letné obdobie sme boli radi, že aspoň v obmedzenom množstve vieme usporiadať takúto malú propagačnú výstavu nakoľko je obdobie, kedy väčšina zvierat je v reprodukčnom procese teda odchováva mláďatá. Vystavované dospelé jedince boli v stave keď nie sú vo výstavnej kondícii ako aj ich mláďatá, ktoré neboli v dostatočnej veľkosti a ich perie alebo srsť neboli na úrovní kedy sa posudzuje ich kvalita do ďalšieho chovu. Mesto Sereď ako aj obce Šoporňa a Pata podporujú našu organizáciu dotáciou z rozpočtu  mesta a obcí za čo sme im vďační a s ich podporou môžeme pre verejnosť usporiadať výstavy zvierat. Sme radi ak do našich radov pribúdajú noví chovatelia, ktorí sa aktívne zúčastňujú chovateľských výstav a takto reprezentujú našu ZO SZCH Sereď 1 ako aj Mesto Sereď. Mnohým návštevníkom sme poskytli rôzne rady o chovoch a nárokoch na chov.
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala  dve propagačné výstavy v mesiaci jún 2022Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala  dve propagačné výstavy v mesiaci jún 2022Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala  dve propagačné výstavy v mesiaci jún 2022Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala  dve propagačné výstavy v mesiaci jún 2022