Pietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri Zborove

Pietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri Zborove

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V pondelok 4. júla 2022 sa pri soche Legionára v Seredi konala pietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri haličskom mestečku Zborov. Bojový úspech československého vojska významne ovplyvnil aj vznik budúceho štátu.
 
Slávnostného aktu sa zúčastnili mnohí významní hostia, medzi nimi Tomáš Oparty – štátny tajomník Ministerstva vnútra  SR, Peter Kozák – generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR, Jozef Viskupič – predseda Trnavského samosprávneho kraja, Adrián Jenčo -  generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR, Jozef Kasl – veliteľ 91. ženijného pluku, Ján Duranský – prednosta Okresného úradu Galanta, Štefan Jangl – predseda UN Veteran Slovakia, Ondrej Urban – predseda Zväzu vojakov SR klub Sereď, Jozef Jánsky - predseda Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante a Ján Račkovič – predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Seredi.
 
Bitka pri Zborove sa odohrala 1. až 2. júla 1917. Predstavovala súčasť tzv. Kerenského ofenzívy a taktiež predstavovala prvé významné vystúpenie Česko-slovenských légií na východnom fronte prvej svetovej vojny. Úspech česko-slovenských jednotiek bol natoľko výrazný, že ruská dočasná vláda následne zrušila všetky obmedzenia na formovanie nových jednotiek zo slovenských a českých vojnových zajatcov. (wik.)
 
Pietna spomienka začala položením vencov k pamätníku Legionára na znak úcty a úvodným príhovorom vedúcej organizačného oddelenia Silvie Adamčíkovej. Ďalej sa slova ujal Tomáš Oparty - štátny tajomník MV SR, ktorý povedal: „Bitka pri Zborove zanechala aj po viac ako storočí kopu rešpektu, úcty, pokory, smútku a vďaky k tým, ktorí nám priniesli blahobyt. Zborov je jedna z obcí, ktorá bola počas vojny ťažko skúšaná. Stala sa jedným  z významných historických symbolov slobody v dejinách Slovenska.“  Vo svojej reči štátny tajomník pokračoval, že bitka pri Zborove bol prelomový moment z hľadiska angažovanosti a iniciatívy československých légií, najmä pri rozširovaní ich radov a budovaní nových jednotiek. Československé légie zohrali kľúčovú rolu pri vybojovaní a obrane novej Československej republiky. Tomáš Oparty  príhovor ukončil slovami, že je mu cťou na tomto mieste vzdať hold a úctu tým, ktorí sú symbolom pokoja, mieru a blahobytu.
 
K mikrofónu pristúpil aj predseda TTSK Jozef Viskupič, ktorý poznamenal, že pri pamätníku Legionára v Seredi stojíme, lebo si chceme a musíme pamätať. „Legionár nech je symbolom, že nech sú akékoľvek ťažké časy, ak budeme ťahať za jeden povraz, ak budeme mať jasno v tom, kam chceme s našou spoločnosťou, komunitou, mestom, krajom alebo s celou Európskou úniou smerovať - tak sa nám to musí podariť... Československé légie si práve po bitke pri Zborove vybudovali také meno, že mohli ďalej regrútovať. Boli rýchli, operatívni a dalo sa im dôverovať. Sme na predchodcov z československých légií hrdí a na tomto odkaze sa dá stavať aj v dnešnej spoločnosti.“ Hrdinovia, ktorých si zúčastnení hostia uctili sú pripomienkou, že na históriu nesmieme zabúdať, aby sme tragické vojnové udalosti nemuseli preživať znova. 
Pietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri ZborovePietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri Zborove