Úspech v celoslovenskom kole!

Školstvo a vzdelávanie     Z. Javorová    
Vzdelávame a podporujeme našich žiakov! Aj to sú slová, ktoré charakterizujú Cirkevnú
základnú školu sv. Cyrila a Metoda v Seredi.
Dňa 23. júna 2022 sa v Dolnom Kubíne konala
prehliadka majstrov v práci so slovom a umeleckým stvárnením diel literárnych velikánov – súťaž
v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Nie iba našu školu, ale aj mesto
reprezentovala v celoslovenskom kole žiačka 8. triedy – Tamara Gablíková. Tamarina práca so
slovom a umeleckým prednesom je skvelá. Odborná porota ocenila jej precítenie a podanie ukážky
francúzskeho velikána Charlesa Baudelaira – Hocikde mimo tohto sveta. Tamara v celoštátnom kole
získala v III. kategórii v prednese prózy získala strieborné pásmo.

Srdečne jej blahoželáme a veríme, že aj naďalej bude svojím prednesom šíriť radosť, pokoru
a zachovávať jedinečné čaro slova.
 
diplom PDF