RTV Krea: Opatrovateľky mesta Sereď sa starajú o odkázaných občanov, z časti túto službu hradí úspešný projekt

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Vedieť sa postarať sám o seba nie je pre každého občana samozrejmosťou. Pre ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhých sú každý deň v teréne opatrovateľky. V Seredi ich je 38 a ich mzdy z časti pokrýva dotácia z Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.