Rekonštrukcia začína: materská škola na D. Štúra sa do troch mesiacov stane energeticky úspornou

Projekty     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Dnes mesto odovzdalo budovu materskej školy stavebnej spoločnosti, ktorá ju podľa schváleného projektu premení na úspornú a takmer energeticky sebestačnú. V rámci mesta bude pilotným projektom inštalácia fotovoltického zdroja na streche tejto budovy. Zrekonštruovaná škola bude opäť slúžiť deťom v októbri 2022.
 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Seredi je financované z mimorozpočtových zdrojov, o ktoré sa zaslúžilo projektové oddelenie mesta Sereď. „Budova škôlky bude zateplená, vymenia sa okná, bude inštalovaná rekuperácia, zrekonštruuje sa vykurovacia sústava, zrekonštruuje sa osvetlenie a bude osadené úsporné LED,“ vysvetlil projektový manažér mesta Branislav Bíro. Doplnil, že čerešničkou na tejto torte bude prvé fotovoltické riešenie v rámci mestských budov. „Na materskej škole bude inštalovaný malý zdroj elektrickej energie, čím sa priblížime k energetickej sebestačnosti tejto budovy,“ doplnil Bíro. Súčasťou projektu rekonštrukcie materskej školy na D. Štúra budú aj stavebné úpravy zamerané na bezbariérovosť pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 
Sereď začala téme energetickej sebestačnosti venovať vyššiu pozornosť. Nedávno mestské zastupiteľstvo odobrilo inštaláciu ďalších fotovoltických zdrojov na iné mestské budovy. Na budovu mestskej polície a budovu mestského úradu čoskoro pribudnú prvé dva v celkovej hodnote 81-tisíc eur. Ďalších 19-tisíc eur radnica investuje do plánovania rozširovania fotovoltických riešení v meste.
 
Celkové stavebné náklady na projekt po verejnom obstarávaní sú vo výške 542 735,84 eur, pričom mesto na projekte financovanom zo zdrojov EÚ participuje vlastnými financiami vo výške piatich percent z nákladov. Garancia cien stavebných materiálov v dnešnej nepokojnej dobe neexistuje, preto budeme radi, ak sa kofinancovanie projektu udrží v únosných cenových reláciách,“ uzavrel Branislav Bíro. Ukončenie prác na materskej škole je plánované do konca septembra 2022.