Nedokončené dažďové vpusty na Podzámskej? Nie, práca nad rámec verejného obstarávania

Nedokončené dažďové vpusty na Podzámskej? Nie, práca nad rámec verejného obstarávania

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Občania, aj volení zástupcovia mesta, sa v súvislosti s rekonštrukciou Podzámskej ulice spýtali, prečo boli nedokončené dažďové vpusty na tejto ceste a prečo zostali po odchode robotníkov pod úrovňou novej vozovky.
 
Vedúci oddelenia rozvoja mesta, Marián Šišo, na zastupiteľstve situáciu objasnil. Aj keď spomínaný úsek Podzámskej ulice bol pôvodne plánovaný na opravu súčasne s celou Podzámskou, nakoniec musel byť z verejného obstarávania vyňatý. Dôvodom bolo zistenie informácie, že v súvislosti s rekonštrukciou časti kaštieľa bude Západoslovenská distribučná a. s., riešiť nové vedenie vysokého napätia pre trafostanicu v areáli amfiteátra práve cez Podzámsku ulicu. Toto zistenie muselo byť zapracované do plánov rekonštrukcie mestských komunikácií, nakoľko práve úsek Podzámskej bude musieť byť v blízkej budúcnosti rozkopaný. „Približne 120-metrový úsek tejto ulice sme preto nakoniec vyňali z verejného obstarávania, táto investícia z rozpočtu mesta by sa totiž rovnala zmarenej. Upozorňujem však, že občania majú dnes aj napriek tomu tento úsek pred svojimi domami vynovený a dokonca takmer zadarmo. Je to preto, že sme so zhotoviteľom vyrokovali, aby použili prípadný zostatkový asfalt po rekonštrukciách ulíc Lipová, Podzámska a okolia polikliniky práve v tejto časti Podzámskej,“ vysvetlil Šišo. Dodal, že zbytkový asfalt stavebná spoločnosť v teréne aj zavalcovala a mesto následne zabezpečilo osadenie dočasných železných roštov na dažďové vpusty, ktoré boli jedinou investíciou mesta v tejto časti komunikácie.
 
Obdobie, kým boli vpusty osadené, mohli preto občania vnímať ako nedokončenú prácu spoločnosti.
 
Foto: MsÚ Sereď
Nedokončené dažďové vpusty na Podzámskej? Nie, práca nad rámec verejného obstarávania Nedokončené dažďové vpusty na Podzámskej? Nie, práca nad rámec verejného obstarávania