Na Pažitnej ulici mesto osadilo nový bezpečnostný plot. Odstraňuje aj vulgarizmy z detských ihrísk

Na Pažitnej ulici mesto osadilo nový bezpečnostný plot. Odstraňuje aj vulgarizmy z detských ihrísk

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Detské ihrisko aj basketbalové ihrisko na Pažitnej sú vybavené novým oplotením. Zabezpečilo ho oddelenie životného prostredia mesta na základe požiadavky obyvateľov daného sídliska. Aktuálne sa v meste pracuje napríklad aj na rutinných opravách a čistení detských ihrísk.
 
Garáže v blízkosti basketbalovej plochy mali poškodené omietky, na čo ich majitelia upozorňovali mestský úrad. Malí návštevníci vedľajšieho detského ihriska zasa častokrát vybiehali pomedzi zaparkované autá, čo spôsobovalo nebezpečné situácie. „Mesto preto rozhodlo o vyššej investícii do oplotenia obidvoch ihrísk. V priebehu júna práce zrealizovala spoločnosť Správa majetku Sereď s.r.o. Celkové náklady za toto oplotenie predstavujú 2.290,80 eur,“ uviedla Miriam Klottonová z oddelenia životného prostredia mesta.    
 
Okrem toho Správa majetku Sereď v ostatných dňoch zrenovovala na objednávku mesta šmýkačku na D. Štúra, vynovila basketbalové koše na D. Štúra, na Garbiarskej a na Cukrovarskej ulici, vymenila poškodený boxovací mech na workoutovom ihrisku, opravila opakovane poškodzované komponenty na ihrisku Žihadielko, odstránila staré nefunkčné komponenty z viacerých ihrísk, doťahovala skrutky, čistila viaceré plochy, ktoré vandali skrášlili vulgarizmami (asi svojimi menami...), opravili rebrík na lezeckej stene na Dolnomajerskej, či opakovane vykonala rutinné opravy reťazí a rukovätí na detských prvkoch. Na skateparku zasa opravila vylomené rožné lišty.    
 
foto: MsÚ Sereď
Nové oplotenie ihrísk na ulici PažitnáNové oplotenie ihrísk na ulici Pažitná