Šport na víkend 24. - 25. júna

Šport     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
BASKETBALOVÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIE
 
SEREĎ CUP 3x3 2022
na Námestí slobody v Seredi
 
24. júna 2022 v piatok od 09:00 do 14:00 KIDS CUP
 
25. júna 2022 v sobotu od 09:00 do 18:00 SEREĎ CUP