Seredské domácnosti môže opäť navštíviť pracovník Štatistického úradu SR

Seredské domácnosti môže opäť navštíviť pracovník Štatistického úradu SR

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o vzdelávaní dospelých, ktoré v tomto roku povinne vykonávajú všetky členské štáty EÚ u osôb vo veku 18 až 69 rokov. Informácie sa budú zisťovať vo vybraných domácnostiach.
 
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 292 samospráv, medzi nimi aj mesto SEREĎZisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2022 v 5 000 slovenských domácnostiach.
 
Vybrané domácnosti môže navštíviť pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie.
 
Zisťovanie je súčasťou systematickej tvorby štatistík o celoživotnom vzdelávaní obyvateľov Európskej únie. Výstupy zo zisťovania budú kľúčovým zdrojom údajov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ. Budú zároveň predstavovať významný zdroj údajov a informácií potrebných pre medzinárodné porovnávanie a na analýzy stavu vo vzdelaní populácie na Slovensku.
 
Štatistický úrad garantuje, že všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
 
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR -  www.statistics.sk
Seredské domácnosti môže opäť navštíviť pracovník Štatistického úradu SR