RTV Krea: Sereď poďakovala úspešným žiakom mestských škôl

Školstvo a vzdelávanie     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Aj v Seredi ocenili úspešných žiakov za školský rok 2021/2022. Mesto sa rozhodlo takýmto spôsobom prejaviť úctu i šikovným študentom zo stredných seredských škôl.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.