Harmonogram: zber odpadov v Seredi v druhom polroku 2022

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď