Seredský hodový jarmok - OZNAM č.1: zmena dopravy, parkovania aj miesta konania divadelného predstavenia: Spev kohúta

Seredský hodový jarmok - OZNAM č.1: zmena dopravy, parkovania aj miesta konania divadelného predstavenia: Spev kohúta

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
ZMENA DOPRAVY A PARKOVANIA
 
V dňoch 24.6.-26.6.2022  sa v meste koná tradičný Sereďský hodový jarmok. S tým každoročne súvisí aj zmena dopravy a parkovania na dotknutých uliciach.
 
Mestká polícia oznamuje, že počas konania jarmoku bude na uliciach Kostolná, Školská, Mlynárska a Vinárska  zakázaný vjazd všetkých motorových vozidiel mimo vozidiel zabezpečujúcich organizáciu a služby jarmoku.
 
Predajné stánky budú okrem priestorov trhoviska umiestnené aj na dotykových parkovacích plochách uvedených ulíc t.j.- parkovisko oproti Domu Kultúry a vedľa obchodného centra Dáni po oboch stranách. Z uvedených dôvodov Vás preto žiadame, aby ste v uvedené dni t.j. od 24.6.2022 o 06,00 hod. do 26.6.2022 19,oo hod. neparkovali so svojimi motorovými vozidlami na uvedených parkoviskách. Vozidlá, ktoré budú v čase od 06,00 hod. dňa 24.06.2022 parkovať na uvedených parkoviskách môžu byť na pokyn mestskej polície odtiahnuté. Polícia žiada o rešpektovanie uvedených skutočností.
 
ZMENA MIESTA KONANIA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA
 
V nedeľu 26. júna malo mať o 20.30 hod v amfiteátri vystúpenie Radošinské naivné divadlo: Spev kohúta. 
 
Z TECHNICKÝCH PRÍČIN SA predstavenie PREKLADÁ DO DIVADELNEJ SÁLY DOMU KULTÚRY.
 
Čas aj zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.
SHJ - OZNAM: zmena dopravy, parkovania aj miesta konania divadelného predstavenia