Počas jarmoku neparkujte na Vinárskej, Mlynárskej, Kostolnej a Školskej ulici, upozorňuje polícia

Mestská polícia     Mestská polícia Sereď    
V dňoch 24.6.-26.6.2022 organizuje mesto SEREĎ- Sereďský hodový jarmok.
 
Pre účely zabezpečenia jarmoku boli vyňaté ulice Kostolná, Školská, Mlynárska a Vinárska. Na uvedených uliciach bude počas jarmočných dní t.j. 24.06.2022 - 26.06.2022 zakázaný vjazd všetkých motorových vozidiel mimo vozidiel zabezpečujúcich organizáciu a služby jarmoku.
 
Predajné stánky budú okrem priestorov trhoviska umiestnené aj na dotykových parkovacích plochách uvedených ulíc t.j.- parkovisko oproti Domu Kultúry a vedľa obchodného centra Dáni po oboch stranách.
 
Z uvedených dôvodov Vás preto žiadame, aby ste v uvedené dni t.j. od 24.6.2022 o 06,00 hod. do 26.6.2022 19,oo hod. neparkovali so svojimi motorovými vozidlami na uvedených parkoviskách. Vozidlá, ktoré budú v čase od 06,00 hod. dňa 24.06.2022 parkovať na uvedených parkoviskách môžu byť na pokyn mestskej polície odtiahnuté. Žiadame Vás o rešpektovanie uvedených skutočností.