RTV Krea: Voľba hlavného kontrolóra Serede sa zatiaľ neuskutoční

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Hlavný kontrolór v Seredi na funkčné obdobie 2022 až 2028 sa bude voliť až po skončení krízovej situácie. Rozhodli o tom seredskí poslanci na poslednom mestskom zastupiteľstve.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.