Úspešný projekt " Skrášlime si školský dvor"

Úspešný projekt " Skrášlime si školský dvor"

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Materská škola Komenského v Seredi sa zapojila do akcie Nadácie Pontis s projektom "Skrášlime si školský dvor". Ide o podujatie  NAŠE MESTO a je to najväčšie firemné dobrovoľníctvo na Slovensku.
 
Naše Mesto  už viac ako 15 rokov spája  firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú rovnaké tričká a zapájajú sa do množstva dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku darovaním svojho času a práce, informuje Nadácia Pontis. Zapojení dobrovoľníci čistia parky, upravujú zeleň či natierajú mestský mobiliár.
 
Podľa učiteľky Kataríny Jakubcovej, ktorá stojí za úspešným projektom, bolo cieľom esteticky obnoviť náter oplotenia na školskom dvore. Plot bol značne opotrebovaný a bolo nutné ho opatriť novým náterom.  Aby bolo oplotenie farebné a dobre viditeľné prišlo do materskej školy 31 dobrovoľníkov z TESCO STORES a pomocnú ruku pridali aj rodičia detí. Vynovené farebné oplotenie vyvolá už pri vstupe do priestorov škôlky v deťoch príjemný pocit a nepriamou formou bude mať pozitívny vplyv aj na ich estetické cítenie.
 
Riaditeľka Iveta Fraňová touto cestou ďakujeme dobrovoľníkom z TESCO STORES a ich priateľom, rodičovskému združeniu a rodičom za skvelú prácu pri čistení a maľovaní plota v MŠ Komenského. Spoločnou prácou prispeli ku skrášleniu školského dvora.
Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt Úspešný projekt