Podľa Transparency International Slovensko je situácia lokálnych a regionálnych novín problematická až kritická. Skutočne?

Mestský úrad     Ľubomír Veselický    
 
Iba niekoľko hodín od mojej reakcie (16. 6. 2022) na uverejnenie výzvy TIS Lokálna žurnalistika a špecifické postavenie samosprávnych médií dostali od pána Kostelanského  tí, ktorí sa vyjadrovali k otázkam v dotazníku  e-mail tohto znenia:
 
Vážený kolega/kolegyňa,
Celková situácia nezávislých lokálnych a regionálnych médií na Slovensku je problematická až kritická. Domnieva sa tak väčšina účastníkov nášho najnovšieho prieskumu realizovaného naprieč odbornou obcou.  
Predstavitelia lokálnych, regionálnych a samosprávnych médií, novinári a ďalší experti vypĺňali náš dotazník zameraný na oblasť lokálnej žurnalistiky a špecifickej role samosprávnych médií. Do nášho zisťovania sa zapojilo 70 odborníkov. V odpovedi na základnú hodnotiacu otázku necelá polovica (46%) uviedla, že celková situácia nezávislých lokálnych a regionálnych médií je problematická. Podľa 14 percent účastníkov prieskumu dokonca kritická. Iba 7 percent ju považuje za dobrú. 
 
Lokálna žurnalistika má pritom v demokracii nezastupiteľné postavenie a je nemenej dôležitá ako celonárodné médiá. Je dnes naozaj v kríze a čo k tomu prispieva? O tom  budeme diskutovať v rámci expertného okrúhleho stola, ktorý naša organizácia organizuje na budúci týždeň v stredu, 22. júna o 11.00 h v našom sídle na Bajkalskej 25 v Bratislave. Dĺžka trvania podujatia bude približne 1,5 hodiny.
Chcel by som Vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je súčasťou medzinárodného projektu mapujúceho stav regionálnej žurnalistiky v krajinách V4. Predstavíme na ňom výsledky nášho prieskumu a spolu s Vami by sme ich chceli prebrať a hľadať možnosti riešenia. Okrúhly stôl je určený pre predstaviteľov lokálnych a regionálnych médií, samosprávnych médií, profesionálnych žurnalistov, mediálnych expertov a ďalších. 
Verím, že Vám téma nie je ľahostajná a budete môcť podporiť našu iniciatívu. Za ochotu a účasť vopred srdečne ďakujem. Kapacita podujatia je limitovaná. Prosím Vás preto, aby ste potvrdili svoju účasť najneskôr do piatku, 17. júna 2022. 
Teším sa na stretnutie s Vami.
 
Ľuboš Kostelanský
Projektový koordinátor || Project coordinator
 Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
82718 Bratislava
 
Základnou pracovnou metódou veľkých printových médií je tvarovanie verejnej mienky podľa svojho obrazu. A vôbec si nemyslím, že takto nie sú orientované aj niektoré miestne noviny. Zaujímalo by ma ale, kto menovite tvorí skupinu 70 odborníkov, označených ako predstaviteľov lokálnych, regionálnych a samosprávnych médií, novinárov a ďalších  expertov. Prečo? Lebo viem, že ak budem chcieť dosiahnuť vytýčený cieľ stačí, ak pripravím tie správne otázky a položím ich tým správnym ľuďom.  Záujem o printové médiá z roka na rok klesá. Čitatelia prestali kupovať a čítať papierové noviny. Informácie čítajú z mobilov a tabletov. Šancu na prežitie majú  obecné a mestské noviny, ktoré zachytávajú život komunity. Píšu o bežných denných problémoch ľuďom, ktorí s nimi žijú. Novinárov rôznej kvality je požehnane a  vlastníci printových médií s nimi úväzky skracujú. Autori článkov v miestnych novinách sú väčšinou neplatení. Tak s tým predsa treba niečo robiť! Jeden zo spôsobov ako vytvoriť a po celom Slovensku šíriť atmosféru o problematických miestnych novinách, je vypustiť výsledok štatistiky z odpovedí až sedemdesiatich odborníkov.
Trochu odľahčím tému. Čo myslíte? Ako by dopadol výsledok prieskumu, keby na otázku „Považujete za správne, aby všetky kukuričné a zemiakové polia boli ohradené nepreniknuteľných plotom?“ odpovedalo 70 diviakov?
 
Teraz na rovinu. Napísať, že niečo je problematické, je pre mňa ako príjemcu informácie veľmi lacný prívlastok. O konkrétnych  problémoch  miestnych médií som sa nedozvedel vôbec nič. Tých 14 percent z opýtaných, čo je zaokrúhlene 10 „odborníkov“, o presnom popísaní príčin  kritického stavu miestnych novín z mailu viem tiež veľké nič. Povedačky o nezastupiteľnom postavení lokálnej žurnalistiky v demokracii možno zaberali tak po roku 1990. V čase, keď väčšina populácie začína mať  tej demokracie plné zuby, je to problém. Čo ak ide  o zámer nahradiť v miestnych novinách domácich dobrovoľných autorov  „profesionálnymi novinármi“ , ktorí sú patrične vyškolení zahraničnými nadáciami?  Tí by potom svojimi článkami  vychovávali obyvateľov v obciach a mestách podľa vzoru západných demokracií.
 
Záver je jednoduchý. Nepovažujem za dobré, aby nejaká  inštitúcia  vynášala úsudky o nekvalite miestnych médií. Tú najlepšie vyhodnotia ich čitatelia. Obyvatelia obcí a miest vedia, aký život žijú, ako pracujú samosprávne orgány, a či im v miestnych novinách podávajú pravdivé alebo nepravdivé informácie.