13. ročník Tangramiády v materských školách

13. ročník Tangramiády v materských školách

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Materská škola na Komenského ulici a jej elokované pracoviská už 13 rokov organizujú pre deti matematickú súťaž s názvom Tangramiáda. Podľa riaditeľky Ivety Fraňovej "Tangram" predstavuje ideálne spojenie hry a učebnej pomôcky pre deti v predškolskom veku. Ide o jeden z najstarších hlavolamov ktorý rozvíja priestorovú predstavivosť , oblasť kognitívnu a perceptuálno-motorickú spolu s jemnou motorikou. Deti môžu tvary triediť, porovnávať, usporadúvať podľa určitých kritérií. Rozvíjanie matematického myslenia detí v materskej škole je priestorom na podporovanie detského záujmu o matematiku.
 
V organizovaní TANGRAMIÁDY sa striedajú jednotlivé pracoviská MŠ. Tento ročník organizovali elokované triedy na Murgašovej ulici . Témou boli jarné kvety. Deti sa nielen zabavili, ukázali svoju šikovnosť a z poučného  podujatia si odnášali  aj dobrý pocit.  
 
Výskumy ukázali, že deti, ktoré sa v predškolskom veku hrajú s rôznymi hlavolamami, stavebnicami alebo skladačkami dosahujú v škole lepšie výsledky v matematike či geometrii. Projekt Tangramiády pred 13-timi rokmi založila riaditeľka Iveta Fraňová, ktorá chcela poukázať na nové možnosti vzdelávania predškolákov v seredských materských školách. Na Sneme Spoločnosti pre predškolskú výchovu ešte v roku 2009 Tangramiádu konzultovala s docentkou doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc., ktorá pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave a je autorkou troch publikácii s touto tematikou. Podľa jej slov tangram predstavuje ideálne spojenie hry a učebnej pomôcky. Tvorivým učiteľkám v materských školách dáva široké možnosti pre aktívny rozvoj rozumových, matematických, logických, ale aj sociálnych a emocionálnych schopností detí. Tangramiáda sa od tej doby už 13 rokov organizuje aj v Seredi.
13. ročník Tangramiády v materských školách13. ročník Tangramiády v materských školách13. ročník Tangramiády v materských školách13. ročník Tangramiády v materských školách13. ročník Tangramiády v materských školách13. ročník Tangramiády v materských školách13. ročník Tangramiády v materských školách