Výmena okien a dverí na budove obchodného centra a kina NOVA

Výmena okien a dverí na budove obchodného centra a kina NOVA

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Budova obchodného centra a kina NOVA v Seredi má už svoje roky a tak je prirodzené, že z času na čas potrebuje väčšie či menšie opravy. Ide o kultúrno - spoločenskú a polyfunkčnú budovu, v ktorej sa v súčasnosti nachádza prevádzka kina so zázemím, dve fitnes centrá, reštaurácia, predajňa a servis bicyklov, piváreň, kaviareň a rad ďalších malých prevádzok.
 
V uplynulých dňoch Správa majetku Sereď s.r.o. pristúpila na budove k výmene sklenených výplní okien a dverí.  K prácam okrem asanácie starých a osadenia nových výrobkov patrila  tiež výmena vnútorných a vonkajších parapetov, úprava vonkajších a vnútorných poškodených okenných špaliet a ostení ako aj ich vymaľovanie. 
 
Pôvodné konštrukcie boli v zlom technickom stave a nespĺňali súčasné teplotechnické požiadavky vyplývajúce zo súčasných platných teplotechnických noriem a bezpečnostných predpisov. Podľa konateľa spoločnosti Karola Andrášika  došlo k výmene kompletne na celej budove, t.j. ako na kine tak aj na obchodných  priestoroch.  Dôvodom výmeny bola v prvom rade bezpečnosť, nakoľko na mnohých miestach hrozilo vypadnutie okien. A ako je spomínané vyššie, druhým dôvodom na výmenu boli vysoké energetické straty.
 
Stavebné práce zamerané na výmenu vonkajších výplní otvorov objektu, vrátane dodávky nových okien a dverí, vnútorných a vonkajších parapetov a stavebných úprav po výmene okien vykonala firma Lukystav s.r.o. Dolná Streda, ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania. Firma musela vo svojej ponuke predložiť platnú Licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb alebo ekvivalent podľa platných právnych predpisov EÚ resp. krajiny sídla uchádzača.
 
Nové okná a dvere nielen zlepšili estetický vzhľad fasády ale zároveň prispeli k  hospodárnejšiemu nakladaniu s energiami t.j. finančnými prostriedkami na vykurovanie a tým aj k zlepšeniu vnútornej pohody prostredia v zimných aj letných mesiacoch.
Výmena okien a dverí na budove obchodného centra a kina NOVAVýmena okien a dverí na budove obchodného centra a kina NOVAVýmena okien a dverí na budove obchodného centra a kina NOVAVýmena okien a dverí na budove obchodného centra a kina NOVAVýmena okien a dverí na budove obchodného centra a kina NOVAVýmena okien a dverí na budove obchodného centra a kina NOVA