RTV Krea: seredská ZUŠ venovala galavečer Slovensku, našej rodnej zemi

Kultúra a divadlo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V stredu podvečer sa v Seredi konala Artparáda. Žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa si slávnostný galavečer užili a svojím talentom potešili prítomných.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.