Poslanci rozhodli o počte volebných obvodov a počte poslancov na nadchádzajúce volebné obdobie 2022 - 2026

Poslanci rozhodli o počte volebných obvodov a počte poslancov na nadchádzajúce volebné obdobie 2022 - 2026

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Spojené regionálne voľby sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022. V tento deň pôjde súčasne o komunálne voľby, v ktorých si občania budú môcť voliť svojich primátorov (starostov) a poslancov mestských (obecných) zastupiteľstiev. Okrem toho budú občania voliť aj predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.
 
Oficiálna volebná kampaň začala v piatok 10. júna a končí 48 hodín pred dňom konania volieb. Kandidáti alebo politické strany môžu podať kandidátnu listinu do volieb do orgánov samosprávnych krajov a do komunálnych volieb najneskôr 60 dní pred dňom volieb, čiže do 30. augusta. Do tohto termínu majú Seredčania čas sa rozhodnúť, či chcú pracovať v poslaneckom zbore alebo či chcú zasadnúť do primátorského kresla. Do tej doby budú niektoré mená neisté.
 
Zaujímavá bude pre Seredčanov najmä kampaň na primátora mesta. Súčasný primátor M. Tomčányi zatiaľ oficiálne nevyhlásil, či sa bude opätovne uchádzať o túto funkciu. Čo sa týka ďalších kandidátov na primátora,  zatiaľ  je verejnosti známe iba jedno meno: J. Jankulár.
 
Pre samosprávy nastáva čas príprav na voľby. Musia rozhodnúť o volebných obvodoch, počte poslancov zastupiteľstiev, utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti. Nasledovať bude  utvorenie volebných komisií.
 
Poslanci na júnovom zasadnutí MsZ prerokovali návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi v jednotlivých volebných obvodoch mesta Sereď pre nové volebné obdobie na roky 2022 – 2026.
 
Počet poslancov sa na celé volebné obdobie určuje podľa počtu obyvateľov. Mesto Sereď patrí do skupiny od 10 001 do 20 000 obyvateľov, kde je počet poslancov stanovený v rozpätí 13 až 19 poslancov. ( Počet obyvateľov mesta Sereď k 31.5.2022 je 15 459 ). V každom meste (obci) sa utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov, najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode.  V súčasnosti má mesto Sereď 3 volebné obvody a 19 poslancov mestského zastupiteľstva.
 
Vedúca organizačného oddelenia na MsÚ Silvia Adamčíková pripravila na júnové rokovanie  zastupiteľstva viacero alternatív: „Poslanci mohli hlasovaním rozhodnúť  o počte volebných obvodov, ktoré musia byť minimálne dva a o počte poslancov na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v rozmedzí od  13 do 19.  Poslanci jednotlivé alternatívy prerokovali a rozhodli pokračovať v súčasnom počte obvodov aj poslancov. Zmena nastala iba v rozdelení počtu poslancov v jednotlivých obvodoch."
 
To znamená, že na volebné obdobie 2022 – 2026 ostávajú 3 volebné obvody s 13 volebnými okrskami a s celkovým počtom poslancov 19 v mestskom zastupiteľstve.
Poslanci rozhodli o počte volebných obvodov a počte poslancov na nadchádzajúce volebné obdobie 2022 - 2026