Poslanci odobrili zapožičanie mestských pozemkov pre SSC, majú slúžiť len počas rekonštrukcii železničného mosta

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Poslanci na svojom dnešnom rokovaní schválili výpožičku mestských pozemkov priľahlých k železničnému mostu pre Slovenskú správu ciest (SSC). Tá úsek spravuje a aktuálne aj pripravuje jeho komplexnú rekonštrukciu. Pozemky potrebuje ako manipulačné len počas doby opráv.
 
Poslanci odobrili vypožičanie celkovej výmere 3844 metrov štvorcových. Zmluva o výpožičke bude uzatvorená na dobu určitú do 31. decembra 2024.
V súčasnosti prebieha stavebné konanie k vydaniu právoplatného stavebného povolenia. Podľa informácií od SSC, následne bude zahájený proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a po podpise zmluvy sa bude môcť začať samotná realizácia.
 
Predpokladaná dĺžka trvania opravy mosta po verenom obstarávaní je 12 mesiacov a začiatok stavebných prác je plánovaný na úvod roka 2023.
 
Obrázok zdroj: enviroportal.sk