Učiteľ nie je Google

Učiteľ nie je Google

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Práznovská, Mgr. Fogelová    
Pod týmto názvom sa 9. a 10. júna konal v Senci 9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie
pre pedagógov. Konferenciu organizovalo vydavateľstvo Dr. Josef Raabe spolu s partnermi a
zúčastnilo sa jej vyše 400 učiteľov zastupujúcich rôzne slovenské i zahraničné školy.

Program konferencie prebiehal dva dni v šiestich konferenčných miestnostiach a jeho
rozmanitosť  pokryla záujem každého z účastníkov. Množstvo informácií v podaní našich i
zahraničných docentov, lektorov, analytikov, ale aj legislatívcov a učiteľov z praxe, obsiahlo
všetky oblasti a problémy súčasnej pedagogiky a školstva.

ZŠ Jana Amosa Komenského tento rok zastúpila početnejšia skupina vyučujúcich. Dôvodom
boli hneď dva medzinárodné projekty, v ktorých škola spolu s tímom renomovaných
odborníkov intenzívne spolupracuje.

Prvým z nich je projekt LIRE, ktorý sme iniciovali a ako hlavný koordinátor úspešne priviedli
k vzniku výsledných produktov:  - metodiky a online platformy. Medzi desiatkami referátov,
prednášok, seminárov a workshopov si náš projekt získal viacerých záujemcov. O jeho kvalitnú
prezentáciu sa postarali profesori a docenti partnerských univerzít zo Slovenska, Čiech a
Poľska. Výborné technické a materiálové zabezpečenie poskytlo projektu vydavateľstvo Raabe.
V pútavom workshope predviedli jeho praktické využitie učiteľky základných škôl a celý náš
tím propagoval uvedené prezentácie, odpovedal na otázky účastníkov a predvádzal prácu s
online platformou projektu. (O projekte podrobnejšie v článku: Čo má spoločné LIRE a
Poznań?)

Slávnostný galavečer konferencie zavŕšil dvojročné úsilie práce na tomto projekte: zlatým
klincom večera bol práve krst knihy - metodiky nového prístupu k vyučovaniu cudzieho jazyka
"Učme sa anglicky".
Konferencia uviedla do života tri nové odborné publikácie a sme hrdí, že jednou z nich je
metodika, ktorú iniciovali a spoluutvárali aj učitelia našej školy.

Náš ďalší tím z projektu "Projektový šprint" sa konferencie zúčastnil s cieľom osobne sa
spoznať a komunikovať s kľúčovou lektorkou hlavných seminárov konferencie  - Ceciliou de la
Paz. Ako mentorku projektu ju doteraz poznali iba z online pracovných mítingov. (O projekte
podrobnejšie v článku: Projektový šprint). Cecilia de la Paz je senior konzultantka pre Svetovú
banku WorldBank EdTech, zakladateľka a generálna riaditeľka EDÚCATE URUGUAY a
konzultuje v rámci projektu financovaného EÚ - Digitálna transformácia a reforma národného
kurikula základných a nižších stredných škôl na Slovensku. Cecilia je tiež produktívna mladá
žena, ktorá všemožne presadzuje progresívny posun vo vzdelávaní a zaujali ju oba naše
projekty.

Dva konferenčné dni plné odborného vzdelávania, podnetov a rozhovorov posilnili
profesionalitu a rozhľad našich učiteľov. Presvedčili nás o pokrokovom význame našej práce a
inšpirovali pozitívnym smerom.  Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa ich.
 
foto: ZŠ J. A. Komenského
Učiteľ nie je GoogleUčiteľ nie je GoogleUčiteľ nie je GoogleUčiteľ nie je GoogleUčiteľ nie je Google