Tohtoročná „žatva“ našich gymnazistov v prírodovedných súťažiach

Školstvo a vzdelávanie     RNDr. Marianna Straková    
V školskom roku 2021/2022 sa do riešenia školských kôl v jednotlivých kategóriách biologickej a chemickej olympiády zapojilo rekordných 55 žiakov.
 
Do okresného alebo krajského kola postúpili 2 najúspešnejší z každej kategórie. Všetci naši študenti sa stali vo vyšších kolách úspešnými riešiteľmi!
 
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
V jednotlivých kategóriách žiaci riešili úlohy, pri ktorých využili svoje vedomosti z hodín biológie, z návštev biologického krúžku, ale aj úlohy na čítanie s porozumením, čítanie z tabuliek a grafov.
 
okresné kolo
kategória D teoreticko- praktická časť: (10 súťažiacich)
Vincent Ištok (sekunda) – 1. miesto
Martin Miklošík (príma) – 3. miesto
kategória C teoreticko- praktická časť: (12 súťažiacich)
            Lukas Stanko (kvarta) – 2. miesto
Lenka Dúdiková (tercia) – 5. miesto
 
krajské kolo
kategória C teoreticko- praktická časť: (15 súťažiacich)
            Lukas Stanko (kvarta) – 1. miesto
kategória B teoreticko-praktická časť: (19 súťažiacich)
            Matej Královič (sexta) – 15. miesto
            Kristína Sopčáková (kvinta) – 16. miesto
kategória A teoreticko-praktická časť: (19 súťažiacich)
Lukáš Havriľák (4.A) – 2. miesto
Tatiana Repčíková (4.A) – 12. miesto
 
celoštátne kolo
Celoštátne kolo 56. ročníka Biologickej olympiády kat. A. sa konalo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Našu školu v teoreticko-praktickej časti reprezentoval študent IV.A Lukáš Havriľák, ktorý postúpil z 2. miesta v krajskom kole. Súťažiaci riešili náročné úlohy z cytológie, mikrobiológie, anatómie a fyziológia rastlín, húb, živočíchov a človeka, etológie, genetiky, ekológie, evolúcie a systematiky. Lukáš obsadil krásne 6. miesto, stal sa úspešným riešiteľom a postúpil do výberového sústredenia pred medzinárodnou olympiádou, ktorá sa tento rok uskutoční v Arménsku.
 
kategória A: (22 súťažiacich)
Lukáš Havriľák (4.A) – 6. miesto
 
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Po covidovej pauze sa mohli žiaci opäť vrátiť do laboratórií a zmerať si sily v riešení teoretických aj praktických úloh zo všeobecnej, anorganickej, organickej aj analytickej chémie. Postupne súťažili v domácich, školských, okresných aj krajských kolách.
 
Naši žiaci potvrdili svoju formu, výborne zvládli teoretickú aj praktickú časť súťaží. V silnej konkurencii získali pódiové umiestnenia a stali sa úspešnými riešiteľmi.
 
okresné kolo
kategória D (13 súťažiacich)
            Borkovičová Ema (kvarta) – 1. miesto
Stanko Lukas (kvarta) – 2. miesto
 
krajské kolo
kategória D (35 súťažiacich)
Stanko Lukas (kvarta) – 2. miesto
Borkovičová Ema (kvarta) – 3. miesto
 
kategória C (20 súťažiacich)
Aleš Gabriel (kvarta) – 1. miesto
kategória B (15 súťažiacich)
            Aleš Gabriel (kvarta) – 2. miesto
Filip Stranovský (sexta) – 3. miesto
 
O úžasnú bodku za prírodovednými olympiádami sa opäť postaral náš študent Aleš Gabriel (kvarta), ktorý už v tomto roku získal 2. miesto v krajskom kole CHO kat. B, kde súťažil s o 2 roky staršími študentami. V kat. C to bolo s o 1 rok staršími, vo svojej kategórii D sa tento rok rozhodol nesúťažiť a „prenechal“ víťazstvo svojim spolužiakom.
Aleš o dve miesta vylepšil svoj výkon z minulého roka a stal sa víťazom krajského kola v kat.C aj napriek vekovému hendikepu, ale s veľkou motiváciou!
 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za čas strávený prípravou na súťaže, ochotu reprezentovať naše Gymnázium a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Nech sa ich úspechy stanú motiváciou aj pre ďalších našich žiakov!
M. Straková