POMOCNÍČEK o.z. ďakuje mestu Sereď za podporu

POMOCNÍČEK o.z. ďakuje mestu Sereď za podporu

Občania a občianske združenia     Ing. Michaela Miškolciová    
Naše združenie oslávi v tomto roku svoje desiate výročie. Počas nášho pôsobenia sme zorganizovali
a organizujeme rôzne podujatia, niektoré z nich sa stali už každoročnou tradíciou. Pomoc zdravotne
znevýhodneným detičkám zabezpečujeme nielen formou finančnej podpory z našich podujatí, ale tiež
poskytovaním odbornej starostlivosti v našich prevádzkach. Pre realizáciu našich aktivít je ale veľmi
dôležitá podpora našich sponzorov. Sme veľmi vďační, že v tomto smere sa môžeme každoročne
obrátiť aj na mesto Sereď, ktoré nás podporuje formou dotácií.

V roku 2022 nás mesto Sereď podporilo sumou 700€ v oblasti kultúry, vďaka čomu sme zafinancovali
organizáciu nášho 9. Benefičného plesu, ktorý sa kvôli pandémii konal v online podobe ako živý
prenos zo štúdia. Bol to príjemný večer vysielaný do pohodlia obývačiek, ktorým nás previedla
moderátorka Adela Vinczeová a vyspovedala zaujímavých hostí ako Bekim Aziri či rapper Separ.
O zábavu sa postaral stand-up komik Jakub „Zitron“ Ťapák a hudobný zážitok nám priniesol Seredčan,
skvelý klavirista Norbert Daniš. Vďaka tomuto podujatiu sme mohli deviatim detičkám darovať
finančný dar vo výške 466€ a jednému dieťatku sme darovali poukaz na delfinoterapiu v hodnote
2.000€, ktorú veríme, že bude môcť čoskoro absolvovať.

V tomto roku sme od mesta Sereď dostali tiež dotáciu na podporu sociálnej oblasti vo výške 1.000€,
ktorú sme použili na kúpu potrebného vybavenia do našich prevádzok. Sme radi, keď môžeme
zveľaďovať pracovné prostredie našich zamestnancov a vylepšovať terapeutické prostredie pre naše
detičky.

Touto cestou srdečne ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tím POMOCNÍČEK o.z.
 
foto: autor
POMOCNÍČEK o.z. ďakuje mestu Sereď za podporuPOMOCNÍČEK o.z. ďakuje mestu Sereď za podporuPOMOCNÍČEK o.z. ďakuje mestu Sereď za podporuPOMOCNÍČEK o.z. ďakuje mestu Sereď za podporu