Gymnazisti na návšteve v Tišnove

Gymnazisti na návšteve v Tišnove

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Karin Macháčová    
Prijali sme pozvanie od našich kolegov a študentov a v dňoch 02. - 03. júna 2022 sme sa po
dvoch rokoch opäť stretli s našimi partnermi z gymnázia Tišnov (https://www.gym-
tisnov.cz/). Pripravili pre nás program bohatý na rozhovory, zážitky, nové poznanie z histórie
aj ľudovej kultúry. Navštívili sme tradičnú dielňu na výrobu modrotlače Danzinger, ktorej
existencia sa datuje od roku 1816. Dozvedeli sme sa o histórii výroby modrotlače, aj to ako sa
dnes piata generácia výrobcov snaží tradíciu nielen zachovať, ale aj rozvíjať. Ďalšou
zastávkou do histórie bola návšteva zámku Kunštát, kde sú najstaršie vykladané parkety v
strednej Európe. Návštevníci po nich môžu prechádzať len v papučiach, čo patrí tiež k
zaujímavému koloritu prehliadky. V tesnej blízkosti zámku sa nachádza psí cintorín, ktorý je
tiež unikát v strednej Európe. Študenti boli ubytovaní v hostiteľských rodinách a tu sa ponúka
ďalšia príležitosť na rozhovory a  poznanie. V piatok si naši študenti už priamo v škole mali
možnosť overiť svoje vedomosti o histórii Čiech a geografii vo vedomostnom kvíze,
zúčastnili sa priamo vyučovania na hodinách dejepisu alebo angličtiny.
Predpoludním sme sa cestou domov zastavili v historickom Brne, veď akoby sme mohli obísť
túto moravskú metropolu.
Stretnutie bolo veľmi priateľské a srdečné, za čo sa aj touto cestou chceme našim partnerom 
(pani riaditeľke, pedagógom aj študentom) poďakovať.

Postrehy našich študentov:
Ema Takáčová, Kvarta: Naša dlho plánovaná návšteva Tišnova naplnila naše očakávania,
dokonca by sme povedali, že ich až prevýšila. Ešte veľmi dlho budeme spomínať na české
krásy, ktorými nás naši priatelia povodili. Sme veľmi vďační za ich vrelé privítanie, za ich
pohostinnosť a čas, ktorý nám venovali. Gymnázium v Tišnove nám vyrazilo dych. Je to škola
na vysokej úrovni, jej študenti boli veľmi ochotní, prívetiví a priateľskí. Mali sme dokonca aj
možnosť zúčastniť sa vyučovacej hodiny z anglického jazyka, ktorá nás veľmi milo prekvapila
svojou kreativitou. Toto gymnázium je naozaj plné skvelých budúcich úspešných mladých ľudí
a samozrejme aj pedagógov. Naše hostiteľské rodiny sa nás ujali ako keby sme boli ich
vlastní, cítili sme sa ako doma. Veľkým zážitkom bola návšteva modrotlačovej dielničky, ktorá
má tradíciu aj na Slovensku. V Tišnove sme sa cítili veľmi dobre a tešíme sa na ďalšie
stretnutie. 

Alex Stanko a Kristína Sopčáková, Kvinta: Hostiteľské rodiny boli super a s Karlem sme si
"sadli". Múzeum modrotlače, aj návšteva zámku boli príjemným spestrením programu.
Gymnázium Tišnov nadchlo všetkým, aj príležitosťou zažiť vyučovanie dejepisu aj anglického
jazyka, ktoré bolo zaujímavé a hravé.

Alica Haršányiová, Septima: Pobyt v Tišnove bol prežitý v príjemnej a priateľskej
atmosfére. Naši, už teraz kamaráti z Česka, nás príjemne pohostili, ubytovali, ukázali krásy
ich domoviny a popri voľnom čase sme sa spoločne zabávali tak, ako nám čas umožnil.
Spoznali sme históriu modrotisku a nahliadli sme do starých čias hradu v obci Kunštát. Pani
učiteľke Macháčovej, by sme chceli veľmi pekne poďakovať za poskytnutú možnosť vidieť
niečo nové. Ďakujeme.
 
foto: autor
Gymnazisti na návšteve v Tišnove