Galantská nemocnica ocenila Jána Himpána zo Serede

Galantská nemocnica ocenila Jána Himpána zo Serede

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi galantská nemocnica ocenila darcov, ktorí majú za sebou viac ako 100 odberov krvi.  Alexandra Pavlovičová, riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Galanta pri tejto príležitosti uviedla: „Najvzácnejšej tekutiny nie je nikdy dosť, preto sme vďační za každého jedného darcu. Mnohí ľudia takto nezištne pacientom pomáhajú už roky, za čo im patrí veľká vďaka. Okrem toho, že pomáhajú zachraňovať životy, zároveň tiež svojím činom inšpirujú k darcovstvu ostatných.“
 
Podujatie sa konalo na hematologicko-transfúziologickom oddelení, kde celé predpoludnie darcom spríjemnil spevák Bystrík Červený, ktorý je zároveň ambasádorom darcovstva. Ako galantská nemocnica informovala Seredské novinky, ocenených bolo šesť darcov s  viac ako 100 násobným odberom:
 
Michal Jelinek – 147 odberov
Ján Komjáthy – 113 odberov
Martin Bizoň – 105 odberov
Peter Packa – 101 odberov
Alojz Madarász – 100 odberov
Vladimír Muller – 100 odberov
 
Medzi pozvanými hosťami bol aj Ján Himpán zo Serede, ktorého našim čitateľom zvlášť predstavovať netreba. O jeho ušľachtilom darovaní krvi sme písali už nie jedenkrát.  Vedenie nemocnice mu touto formu poďakovalo za celoživotné motivovanie darcov krvi a veľký prínos pre nemocnicu.
 
Na hematologicko-transfúziologické oddelenie chodí Ján Himpán darovať krv od roku 1993, kedy s darcovstsvom začínal ako profesionálny vojak.  Galantská nemocnica informovala, že Ján Himpán má za sebou 116 odberov a v krv daruje pravidelne každé tri mesiace. Za posledných 30 rokov nevynechal ani jeden možný odber. K darcovstvu priviedol aj ďalších vojakov ako aj svojho syna. 
 
„Keď som mal 23 rokov, môj otec vážne ochorel. Dlhý čas strácal množstvo krvi a napriek tomu, že šanca na jeho záchranu nebola veľká, lekári robili všetko, čo sa dalo a neustále ho držali pri živote darovanou krvou. Vtedy som sa rozhodol, že keď druhí ľudia pomáhajú môjmu otcovi svojou krvou, ja chcem iným pomôcť zas tou mojou. Darcovstvo beriem ako súčasť svojho života,“ povedal Ján Himpán, ocenený darca.  Galantská nemocnica si jeho osobu vysoko váži a obdržané ocenenie si Ján Himpán právom zaslúži.
 
Erika Slobodová, primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Galanta na záver povedala, kto sa môže stať darcom:
 
 „Krv môže darovať každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov, ktorý váži viac ako 50 kilogramov. Jedným odberom darca venuje 450 ml krvi. Zásob krvi potrebných pri operáciách, úrazoch, nehodách či pre ďalších akútnych pacientov nie je nikdy dostatok, preto sme naozaj vďační za každého jedného darcu.
 
Muži môžu darovať krv s odstupom troch mesiacov po odbere maximálne 4-krát do roka, ženy s odstupom 4 mesiacov po odbere maximálne 3-krát do roka. Každý, kto by chcel pacientom venovať tú najvzácnejšiu tekutinu, tak môže v galantskej nemocnici urobiť každý pracovný deň na hematologicko-transfúziologickom oddelení v čase od 07:00 do 10:00 h."
 
 
Galantská nemocnica ocenila Jána Himpána zo SeredeGalantská nemocnica ocenila Jána Himpána zo SeredeGalantská nemocnica ocenila Jána Himpána zo SeredeGalantská nemocnica ocenila Jána Himpána zo SeredeGalantská nemocnica ocenila Jána Himpána zo Serede