Vynovená Špeciálna základná škola v Seredi

Vynovená Špeciálna základná škola v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Jarmila Žilecká, riad. školy    
Tento školský rok nám spravilo veľkú radosť prekvapenie od nášho bývalého zriaďovateľa /Okresný
úrad – odbor školstva v Trnave/ v podobe schválenia žiadosti a následne aj pridelenia vysokého
finančného príspevku na modernizáciu a rekonštrukciu fasády so zateplením elokovanej budovy
našej školy na Komenského ulici.
Konečne aj naša školička vyzerá čistučko, útulne a reprezentatívne.
Veľmi sa tešíme a pekne ďakujeme nášmu zriaďovateľovi – teraz už Regionálnemu úradu školskej
správy v Trnave a tiež stavebnej firme pána Roberta Šipku, ktorá rekonštrukčné práce vykonala.
 
foto: autor
Vynovená Špeciálna základná škola v SerediVynovená Špeciálna základná škola v SerediVynovená Špeciálna základná škola v SerediVynovená Špeciálna základná škola v SerediVynovená Špeciálna základná škola v SerediVynovená Špeciálna základná škola v SerediVynovená Špeciálna základná škola v Seredi