Šport na víkend 10. - 12. jún

Šport     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu