Ponuka práce v materskej a základnej škole

Ponuka práce v materskej a základnej škole

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Materská škola na  Komenského ulici v Seredi prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu  :
 
Učiteľka materskej školy
 
Úväzok:100%
 
Dátum nástupu: 1.9.2022
 
Pracovná zmluva na dobu určitú : 12 mesiacov
 
Požiadavky: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
 
Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
 
Žiadosti je nutné zaslať:  do 27.6.2022
 
Výberové konanie: 7.7.2022
 
Kontaktná osoba: Bc. Iveta Fraňová, mskomsered@azet.sk, 0911011508
 
Pomocná vychovávateľka
 
Úväzok: 100%
 
Dátum nástupu: 1.9.2022
 
Pracovná zmluva na dobu určitú: 12 mesiacov
 
Požiadavky:  maturita
 
Platové podmienky: Nepedagogickí zamestnanci škôl sa zaraďujú do platovej triedy v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
( minimálna mzda)
 
Žiadosti je nutné zaslať: do 27.6.2022
 
Výberové konanie :7.7.2022
 
Kontaktná osoba: Bc. Iveta Fraňová, mskomsered@azet.sk, 0911011508
 
**************************
 
Základná škola J.Fándlyho v Seredi prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozíciu:
 
Učiteľ/ka (2.stupeň) - chémia, fyzika
 
Úväzok: 100%
 
Dátum nástupu: 1.9.2022
 
Požiadavky: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky: Vhodná je i kombinácia predmetov fyzika + matematika, chémia + matematika.

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
 
Kontaktná osoba: Eva Kubicová, zastupca2@zsjfsered.sk, 0904556749
 
Učiteľ/ka (2.stupeň) - anglický jazyk
 
Úväzok: 100%
 
Dátum nástupu: 1.9.2022
 
Požiadavky: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Kontaktná osoba: Eva Kubicová, zastupca2@zsjfsered.sk, 0904556749
 
Učiteľ/ka (2.stupeň) - slovenský jazyk a literatúra
 
Úväzok: 100%
 
Dátum nástupu: 1.9.2022
 
Požiadavky: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Kontaktná osoba: Eva Kubicová, zastupca2@zsjfsered.sk, 0904556749
 
Školský špeciálny pedagóg
 
Úväzok: 100%
 
Dátum nástupu: 1.9.2022
 
Požiadavky: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
 
Kontaktná osoba: Eva Kubicová, zastupca2@zsjfsered.sk, 0904556749
 
Vychovávateľ/ka
 
Úväzok: 100%
 
Dátum nástupu: 1.9.2022
 
Požiadavky: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Kontaktná osoba: Jana Šípová, zastupca1@zsjfsered.sk, 0903279834
Ponuka práce v materskej a základnej škole