Harmonogram otvorenia materských škôl počas prázdnin

Harmonogram otvorenia materských škôl počas prázdnin

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Materské školy v Seredi, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú fungovať aj počas prázdnin. Prevádzka bude zabezpečená v obmedzenom režime nasledovne:
 
MŠ KOMENSKÉHO A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ:
 
V mesiaci júl 2022 budú v prevádzke:
 
- MŠ KOMENSKÉHO A pre deti z KOM A aj KOM B plus jedna trieda na KOM B ( táto sa zruší ak príde menší počet detí a bude v prevádzke len KOM A)
 
- MŠ PODZÁMSKA aj pre deti z MURGAŠOVEJ ( v prípade zníženého počtu detí sa z PODZÁMSKEJ aj MURGAŠOVEJ presunú na KOM A)
 
V mesiaci august  2022 bude v prevádzke:
 
- MŠ KOMENSKÉHO B pre KOM A, MUR a POD ( v prípade potreby jedna trieda na KOM A)
 
 
MŠ D. ŠTÚRA A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ:
 
V mesiaci júl 2022 budú v prevádzke:
 
-  MŠ CUKROVARSKÁ a FÁNDLYHO
 
V mesiaci august  2022 bude v prevádzke:
 
-  MŠ D. ŠTÚRA  budova B a elokované pracovisko PAŽITNÁ
 
Harmonogram otvorenia materských škôl počas prázdnin