Pozvánka TJ ROZKVET na zájazd do Papradna.

Pozvánka TJ ROZKVET na zájazd do Papradna.

Občania a občianske združenia     PhDr. Michal Hanus    
Výbor TJ Rozkvet a rod. Hanusová  pozývajú  členov a priateľov  organizácie na dvojdňový zájazd do Papradna, ktorý sa bude konať 
dňa 25. 06. 2022 a 26. 06. 2022. Odchod je naplánovaný o 8,00 hod. od Oskara. Účastníkov z mesta zoberieme o 8.05 hod. na Ul. Čepenskej pri starých pekároch. Prihlásiť sa je potrebné do 19. 06. 2022 (nedeľa) vrátane u p. Pastorkovej, tel. 0915 107 917 a uhradiť u nej poplatok v hotovosti alebo, na účet Rozkvetu: názov účtu TJ  ROZKVET Stredný Čepeň
                                      IBAN: SK58 0900 0000 0002 0216 8493
                                      VS: 25062022
Členovia  TJ Rozkvet  uhradia  25€ za osobu, nečlenovia 85€ za osobu.
Do poznámky pre prijímateľa: Priezvisko a počet osôb.
Program: 25. 06. 2022
- 08.00 hod. resp. 08. 05 hod. odchod zo Serede smer Trenčín
- cca. 09.30 príchod do TN, voľný program, napr. prechádzka mestom, prehliadka hradu,...obed riešený individuálne – hradí si každý sám, odchod o 13.00 hod. smer Papradno
- 14.00 hod. príchod do hotela Podjavorník, ubytovanie, individuálny program. Je možné využiť vonkajšie aj vnútorné športoviská hotela – ich využitie je v cene zájazdu. (www.hotelpodjavornik.sk)
- 17.30 hod. večera – v cene zájazdu, po večeri voľný program
20.00 hod. opekanie a grilovanie v altánku a posedenie pri čapovanom pive (v prípade nepriaznivého počasia je altánok vyhrievaný) – v cene zájazdu
   26. 06. 2022
- 07. 30 – 10.00 hod. raňajky – v cene zájazdu, voľný program
do 12.00 hod. vypratať izby
- 12.30 hod. obed – v cene zájazdu
- 13.30 hod. odchod do Piešťan
cca. 15.15 hod. plavba loďou cca. 50 min. – v cene zájazdu, následne voľný program
- 17.15 hod. odchod smer Sereď
- 18.00 hod. príchod do Serede
V cene je doprava autobusom tam a späť, ubytovanie, 3x strava, plavba loďou. Tešíme sa na Vás!
                  
Pozvánka TJ ROZKVET na zájazd do Papradna.