RTV Krea: Sereď vybuduje prvé fotovoltaické zdroje energie a pripravuje sa aj na ich rozširovanie

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Sereď plánuje inštalovať fotovoltaické zdroje energie na dve mestské budovy. Rozhodli o tom poslanci na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.