Škôlkarská olympiáda 2022

Škôlkarská olympiáda 2022

Šport     Iveta Tóthová    
 
V piatok 3. júna sa na futbalovom štadióne v Šintave konal 18. ročník Škôlkarskej olympiády. Podujatia sa zúčastnili predškoláci z materských škôl zo Serede, Pustých Sadov, Zemianskych Sadov, Šoporne, Šintavy, Vlčkoviec, Šúroviec, Dolnej Stredy, Zavaru a Križovian nad Dudváhom. Organizátorom podujatia bolo už tradične mesto Sereď.
 
Škôlkarská olympiáda je jednou z aktivít Spoločného školského úradu so sídlom v Seredi. Ide o obľúbené podujatie, kedy si deti z materských škôl majú možnosť zmerať sily so svojimi kamarátmi, ale aj nadviazať nové priateľstvá. Jednotlivé disciplíny sú každý rok zamerané na rozvoj telesnej všestrannosti, športovej zdatnosti a zdravej súťaživosti detí predškolského veku. Na každú disciplínu učiteľky škôlkarov svedomito pripravovali už niekoľko týždňov vopred. Natrénovanú rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť bolo u detí vidieť na samotnom zápolení.
 
Radosť z pohybu a úspechu
 
Šport, pohyb a zdravé súťaženie prináša každému možnosť rozvíjať fyzické predpoklady a príležitosť dokázať svoju odvahu, prežiť radosť a o úspech sa podeliť so svojimi najbližšími.  Škôlkarskou olympiádou každoročne ponúka Spoločný školský úrad všetkým predškolákom a ich najbližším, aby pocítili radosť a šťastie z pohybu - takto charakterizovali športový deň usporiadatelia.
 
Výborná organizácia
 
Hlavným rozhodcom športových súbojov bola Silvia Kováčová, ktorá celé podujatie aj moderovala. Ďalšími rozhodcami bola Eva Kavoňová, Jana Vadovičová a Eva Šuláková. Zdravotný dozor vykonávala Elena Lovecká a o dobrú náladu sa postaral DJ Martin. Kolektív tanečníčok LY DANCE YUNITED vyplnili oddychový čas a zároveň dievčatá plnili funkciu časomeračov. Pre deti bol pripravený pitný režim aj sladkosti na doplnenie energie.
 
Otvorenie olympiády
 
Podujatie začalo slávnostným nástupom a vztýčením olympijskej zástavy. Nasledoval príhovor starostky obce Šintava Stanislavy Režnákovej a primátora mesta Sereď Martina Tomčányiho, ktorí prišli malých škôlkarov povzbudiť a popriať im veľa úspechov.  Po zapálení olympijského ohňa prednostom MsÚ Sereď - Tiborom Krajčovičom a zložením sľubu malých športovcov aj rozhodcov bola olympiáda oficiálne otvorená.
 
Päť olympijských disciplín v duchu rozprávky o PSÍČKOVI A MAČIČKE
 
1. disciplína mala názov Psíček a Mačička šantia a skáču. Táto aktivita bola zameraná na rýchlosť a obratnosť. Deti mali za úlohu preskakovať a podliezať postavené prekážky.
 
2. disciplína mala spojitosť s presnosťou a niesla názov: Psíček a Mačička pečú tortu. Úlohou súťažiacich bolo triafať tenisové loptičky do kruhu.
 
3. disciplína bola zameraná na hľadanie plačúcej bábiky. Psíček a Mačička touto aktivitou preverili ako sú malí olympionici rýchli. Za úlohu mali vliezť do strachového vreca, preplaziť sa, cestou nájsť plačúcu bábiku a vyliezť von.
 
4. disciplína si vyžadovala rýchlosť a obratnosť. Psíček a Mačička v tejto aktivite zbierali kvietky. Každý súťažiaci na povel utekal ku kvetine, zdvihol ju a vložil do prepravky.
 
5. disciplína mala názov Psíček a Mačička utekajú za deťmi do Žiliny. Išlo o vytrvalostný beh po trati čo v najkratšom čase.
 
Hodnotenie a záver
 
Všetky zúčastnené družstvá získali za jednotlivé disciplíny diplomy. Každý zúčastnený športovec v jednotlivých disciplínach dostal drobnú sladkú odmenu.
Počas podujatia nechýbala ani diskotéka, kedy štadión zaplnili deti v pestrofarebných tričkách.  Na dobrej nálade a vynikajúcej atmosfére sa podpísalo aj krásne slnečné počasie. Uhasenie olympijského ohňa ukončilo športový deň, ktorý si detičky naozaj užili.
 
Poďakovanie
 
Spoločný školský úrad v Seredi touto cestou ďakuje za pomoc a spoluprácu pri organizácii Škôlkarskej olympiády všetkým riaditeľkám a učiteľkám jednotlivých materských škôl, Stanislave Režnakovej za poskytnutie priestorov futbalového ihriska a za spoluprácu pri príprave olympiády, Elene Loveckej za zdravotný dozor, Alene Krivosudskej a kolektívu tanečníčok LY DANCE YUNITED, ďalej sponzorom a všetkým, ktorí sa pričinili o hladký priebeh podujatia. Najväčšia vďaka patrí malým športovcom za ich účasť, obrovské nasadenie a za vvtvoreníe úžasnej atmosféry.
 
 
 
Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022Škôlkarská olympiáda 2022