RTV Krea: Lákadlom Seredského hodového jarmoku bude aj historický jarmok pri kaštieli

Zvyky a tradície     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Tublatanka, Radošinské naivné divadlo, ale aj historický jarmok budú súčasťou 21. ročníka tradičného Seredského hodového jarmoku.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.