Výmena starých betónových zábran za nové

Výmena starých betónových zábran za nové

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Parkovanie na ulici M.R.Štefánika ( pri Sl.sporiteľni ) je už niekoľko rokov povolené len pozdĺžnym státim. Aj napriek tomu mali vodiči na tomto parkovisku zaužívaní spôsob šikmého parkovania, čím dochádzalo k porušovaniu dopravného predpisu.  Z tohto dôvodu pristúpilo vedenie mesta v roku 2014  k rokovaniu s mestskou políciou a príslušníkmi z odboru dopravnej polície v Galante. Zúčastnené strany sa dohodli na osadení zvislej dopravnej značky, ktorá povoľuje výlučne pozdĺžne parkovanie. Aby nedochádzalo k porušeniu dopravného značenia určujúceho spôsob parkovania, boli vedľa  obrubníka umiestnené červeno-biele betónové zábrany. Stalo sa tak aj na podnet nieketorých občanov, ktorí v tom čase na porušovanie spôsobu parkovania pravidelne upozorňovali vedenie mesta.
 
Pôvodné zábrany sa niekoľkokrát stali terčom kritiky. V súkromnom seredskom médiu bol kritizovaný najmä výber materiálu a farebné prevedenie zábran. V ďalších rokoch padla kritika aj na odpadky medzi zábranami a prerastajúcu burinu.
 
Mesto Sereď na rozhraní mesiacov máj a jún 2022 pristúpilo k výmene starých betónových zábran za nové.  Realizačná firma Dopravná signalizácia SW a.s., s ktorou má mesto podpísanú zmluvu na obnovu dopravných značení, osadila zábrany síce opäť v červeno-bielom ale v modernejšom prevedení.  Kombinácia farieb je pre vodičov dobre viditeľná aj v nočných hodinách. Staré betónové zábrany z miesta odstránili pracovníci mesta.
Výmena starých betónových zábran za novéVýmena starých betónových zábran za novéVýmena starých betónových zábran za novéVýmena starých betónových zábran za nové