RTV Krea: rekonštrukcie Podzámskej a Lipovej ulice v Seredi

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Mesto Sereď sa minulý rok sústredilo na opravu chodníkov. V roku 2022 sa dostali na rad aj cesty. Práce momentálne prebiehajú na Ulici Podzámskej a Lipovej.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea