Majstrovstvá v Sudoku

Majstrovstvá v Sudoku

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Michaela Ďurišová    
Nadšenci logickej hry Sudoku sa 26.mája 2022  stretli na Mestskom úrade v Seredi, kde sa pod záštitou mesta Sereď a ZŠ J. Fándlyho uskutočnili Majstrovstvá okresu v SUDOKU.  Po dvojročnej kovidovej prestávke sa zišlo 61 súťažiacich z deviatich škôl. Zastúpenie mali žiaci ZŠ J. Fándlyho  v Seredi, CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, ZŠ J. A. Komenského v Seredi, Gymnázium V. Mihálika v Seredi, ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka Šintave , ZŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ K. Kuffnera v Sládkovičove a ZŠ Štefánikova Galante.
 
   Žiaci súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii  súťažili  žiaci  3. – 4. ročníka základných škôl, v druhej žiaci 5. – 7. ročníka základných škôl a prímy a sekundy osemročného gymnázia.  V tretej kategórii súťažili žiaci 8. – 9. ročníka základných škôl a žiaci tercie a kvarty z osemročného gymnázia. Úlohou žiakov bolo v časovom limite 60 minút vyriešiť čo najviac z 10 hier Sudoku.   Na 60 minút nastalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu  ticho, žiaci sa pustili do riešenia a napokon to dopadlo takto:
l. kategória :
Šimon Kurbel z CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi
Lukáš Vadovič zo ZŠ J. Fándlyho v Seredi
Matej Široký zo ZŠ J. A. Komenského v Seredi
 
ll. kategória:
Natália Jančárová z Gymnázia V. Mihálika v Seredi
Andrej Skupin  z CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi
Eliška Markusková  z ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka v Šintave
 
III. kategória
Matej Kurbel z CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi
Henrieta Lenčéšová z CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi
Aleš Gabriel z Gymnázia V. Mihálika v Seredi
 
Absolútnym víťazom sa stal Matej Kurbel, ktorý za 60 minút vyriešil správne 8 hier SUDOKU. Víťazi boli odmenení diplomami a hodnotnými knižnými darmi od Mestského úradu v Seredi.
Verím, že sa všetkým  zúčastneným páčilo a stretneme sa opäť o rok. Moje poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, ktoré pomáhali pri opravovaní Sudoku a pani Mgr. Silvii Kováčovej, vedúcej oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu v Seredi, ktorá sa nám postarala o vynikajúce občerstvenie a hodnotné knižné ceny.
 
Majstrovstvá v Sudoku Majstrovstvá v Sudoku Majstrovstvá v Sudoku Majstrovstvá v Sudoku Majstrovstvá v Sudoku