Rekonštrukcie ciest: okrem Lipovej a Podzámskej práve opravujú aj Družstevnú, Dolnomajerskú a Vonkajší rad

Rekonštrukcie ciest: okrem Lipovej a Podzámskej práve opravujú aj Družstevnú, Dolnomajerskú a Vonkajší rad

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Realizáciu bežných opráv ciest môžu Seredčania v týchto dňoch sledovať na trochu uliciach mesta. Lokálne obnovy miestnych komunikácií práve realizuje mesto na Družstevnej ulici, Dolnomajerskej, aj na Vonkajšom rade. „Na týchto cestách sa miestami prepadlo lôžko. Zhutňujeme preto podložie, následne betónujeme a na povrch pokladáme vrstvu asfaltobetónu,“ uviedol Marián Šišo, vedúci oddelenia rozvoja mesta Sereď.
 
Tieto opravy budú ukončené do konca nasledujúceho týždňa. Miesta realizácie sú označené, mesto prosí svojich obyvateľov o zvýšenú pozornosť na týchto úsekoch.
 
Okrem toho v týchto týždňoch mesto realizuje aj väčšiu investíciu, ktorou je komplexná obnova vozovky na uliciach Podzámska a Lipová. Práce budú podľa zmluvy ukončené do 3. augusta 2022.
 
Mesto ďakuje obyvateľom za trpezlivosť a pochopenie počas celkovej rekonštrukcie.
Rekonštrukcie ciest: okrem Lipovej a Podzámskej práve opravujú aj Družstevnú, Dolnomajerskú a Vonkajší radRekonštrukcie ciest: okrem Lipovej a Podzámskej práve opravujú aj Družstevnú, Dolnomajerskú a Vonkajší radRekonštrukcie ciest: okrem Lipovej a Podzámskej práve opravujú aj Družstevnú, Dolnomajerskú a Vonkajší radRekonštrukcie ciest: okrem Lipovej a Podzámskej práve opravujú aj Družstevnú, Dolnomajerskú a Vonkajší radRekonštrukcie ciest: okrem Lipovej a Podzámskej práve opravujú aj Družstevnú, Dolnomajerskú a Vonkajší radRekonštrukcie ciest: okrem Lipovej a Podzámskej práve opravujú aj Družstevnú, Dolnomajerskú a Vonkajší radRekonštrukcie ciest: okrem Lipovej a Podzámskej práve opravujú aj Družstevnú, Dolnomajerskú a Vonkajší radRekonštrukcie ciest: okrem Lipovej a Podzámskej práve opravujú aj Družstevnú, Dolnomajerskú a Vonkajší radRekonštrukcie ciest: okrem Lipovej a Podzámskej práve opravujú aj Družstevnú, Dolnomajerskú a Vonkajší radRekonštrukcie ciest: okrem Lipovej a Podzámskej práve opravujú aj Družstevnú, Dolnomajerskú a Vonkajší rad