Ján Himpán: Keď je Školská ulica práve pokosená, obyvatelia z Čepenskej už hlásia 40-centimetrovú trávu

Ján Himpán: Keď je Školská ulica práve pokosená, obyvatelia z Čepenskej už hlásia 40-centimetrovú trávu

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
O tom, aký je cyklus kosenia, aké podnety práve hlásia Seredčania a koľko technicky a zamestnancov denne pracuje na údržbe mesta, zisťovali Seredské novinky u vedúceho údržby mesta, Jána Himpána.
 
AKO TO (NE)FUNGUJE
Každoročný májový kameň úrazu je kosenie. Ako ho tento rok zvládate?
Momentálne ideme podľa harmonogramu, teda plníme schválený časový plán kosby, avšak kvôli daždivému počasie sme nabrali malý časový sklz. Prvú kosbu sme tento rok začali v utorok po Veľkej noci, aktuálne v meste môžete sledovať druhú kosbu. Ak nám počasie dovolí, tak koncom júna by sme mali ukončiť druhú kosbu. V priaznivom počasí jeden cyklus kosenia zaberie presne mesiac.
 
Kosíte aj súkromné plochy, napríklad sídlisko Meander?
Takých plôch je veľa. Pred rodinnými domami na ulici Pod hrádzou, sídlisko Meander, nové výstavby, toto sú len príklady. Majiteľov mesto ku koseniu vyzýva, no suplovať ich prácu nemôžeme a nestíhame. Výnimkou sú také plochy, ktoré mesto využíva so súhlasom majiteľa na verejné podujatia, čo je konkrétne parkovisko pred gymnáziom.
 
Prečo nekosíte podľa podnetov občanov?
Dodržiavame harmonogram, ktorý je logisticky nastavený tak, aby sme presunmi nestrácali čas a pritom prechádzali lokalitami mesta plynulo, nadväzujúco, systematicky. Pre nás to znamená začať sídliskom na Čepenskej, pokračujeme Spádovou, Dolnomajerskou, Jesenského, Komenského, Pažitnou, D. Štúra, Cukrovarskou, Fándlyho, smer zberný dvor, Cukrovarskou na Vinársku, Garbiarsku, Mlynársku a Školskú. Inak povedané, keď je Školská práve pokosená, tak obyvatelia z Čepenskej už hlásia na sídlisku 40-centimetrovú trávu.
 
Títeš je momentálne veľmi zarastený. O ten sa mesto nestará?
Pozemky priľahlé k rieke Váh po hrádzu kosí a udržiava Slovenský vodohospodársky podnik. Stali sa situácie, že kvôli svojim technickým príčinám kosbu nestíhal a vtedy nám kvôli bezpečnosti neostávalo iné, len skosiť hrádzu našimi kapacitami. V najbližších dňoch napríklad plánujem pokosiť pásy trávy priľahlé k cyklotrase, keďže je už vysoká. Robíme to pre obyvateľov.
 
PRÍRODA V MESTE
Na nepokosené plochy sú sťažnosti asi v každom meste najmä na jar. Prečo?
Každý rok je to rovnaké. Zeleň rastie najmä na jar. Je šťavnatá a celá príroda je v plnej sile tak, ako je to normálne a zdravé. Príroda nepočká. Ona má svoj údel, ktorým je rast a zazelenanie každej voľnej plochy. O pár týždňov sa rast zastaví, sťažností ubudne. 
 
Ekologické, aj moderné, je ponechávať skosené seno na mieste. Deje sa to u nás?
Sídliská ani ulice Serede zatiaľ nemulčujeme, ale skosený materiál vynášame. Seno, ktoré by vzniklo vysušením bylinných a trávnych vňatí, by mohli spôsobiť alergikom problémy. Iná situácia je v Zámockom parku, čo je lokalita mimo sídliska. Tu si môžeme dovoliť ponechávať mulč na mieste.
 
Niektoré lokality parku však vyzerajú úplne neskosené. Prečo?
Kosíme tu etapovo. Okolie lavičiek a chodníkov je skosené na nízko, avšak vzdialenejšie lokality ponechávame niekde nepokosené z ekologických dôvodov. Taktiež ponechávame nepokosené veľkú plochu v Zámockom parku za kaštieľom.
 
Na Garbiarskej ulici je osadené tabuľka o lúčnej ploche. Čo sa tam deje?
Už druhý rok tam v dotyku s hrádzou pokusne nechávame vyšší trávnatý porast. Prvú kosbu síce zrealizujeme, kvôli vyčisteniu plochy, avšak druhú a ďalšie kosby vynecháme, a tak tu v lete dokážu zakvitnúť niektoré byliny. Poslednú kosbu pred zimou zasa zrealizujeme.
 
Aké výhody majú skosené a aké neskosené plochy?
Pokiaľ je tráva vyššia, tak vydrží zelená. Prežije v nej viac potrebného hmyzu, alebo dokážu zakvitnúť byliny, napríklad púpavy, ktoré sú potravou pre hmyz. A hlavne sa viac udržiava vlhkosť. Nech si ľudia všimnú obdobie júl a august, kedy bude mesto po tretej kosbe. Klimatické podmienky tohto ročného obdobia zapríčinia spomalenie a zastavenie rastu tráv a bylín a sídliská budú žlté až hnedé, vyschnuté. Tam, kde je neskosené, bude zelená farba.
 
ZÁHRADNÍCI a KOSCI MESTA
Nedávno visel inzerát na nového záhradníka/záhradníčku. Nabrali sme sily?
Na oddelenie údržby mesta sme prijali viac zamestnancov, bolo to už nutné. Nastúpil zamestnanec na kosenie s vyžínačkou, ďalšieho človeka sme prijali na prácu orezávania zelených plotov a kríkov. Na dohodu sme prijali aj ďalšie dve ženy, ktorých náplň práce je len a len odburinenie novozaloženého parčíka na sídlisku D. Štúra, čím ich práca aj skončí. Okrem nich sme prijali aj spomínanú ďalšiu pracovnú silu, ktorá sa bude dlhodobo venovať starostlivosti o zeleň v tomto parku. Sumárne, oddelenie údržby mesta je na aktuálnu sezónu posilnené o tri pracovné sily.
 
Kde konkrétne ich využijeme?
Plochy zelene v meste sa reálne rozširujú a špecifickosť a náročnosť práce za poslednú dobu narástla. Pribudla potreba starostlivosti o spomínaný parčík na D. Štúra, nová náročná plocha na údržbu bude na Cukrovarskej pri bývalej Vrave a pri Sokolovni, kde pribudne starostlivosť o novozaložené lúčne plochy, s ktorými sami zatiaľ nemáme vlastné skúsenosti. Budeme pozorovať a učiť sa, ako sa o tieto plochy starať, ako bude na ne reagovať verejnosť.
 
TECHNIKA v MESTE
Pracujú kosci efektívne?
Ak ľudia vidia našich chlapov postávať pri kosačkách, mali by vedieť, že stroje sa prehrievajú. Pracujú denne osem aj desať hodín, čo je záťaž, a preto sa musia chladiť. Na to treba istý čas.
 
Prečo nekúpite ďalšie stroje?
Predstavte si, že by sme nakúpili nové traktorové kosačky, aby sme kosili napríklad trikrát rýchlejšie. K strojom potrebujeme prijať aj kvalifikovaných ľudí. Techniku aj ľudí využijeme v máji a v júni na sto percent. Ostatnú časť z roka budú zbytoční. Čo s nimi? Techniku odstaviť a ľudí prepustiť?
Dobrá spolupráca sa nastavila so ZŠ J. Fándlyho, ktorá nám pre naše potreby zapožičiava už druhú sezónu traktorovú kosačku.
 
Zaujímavú kosačku však predsa vidno kosiť v Zámockom parku. Je nová?
Áno, zakúpili sme špeciálnu štvorkolkovú. Má znížené ťažisko oproti ostatným, ktoré v meste využívame. Dokáže pracovať aj vo svahovitejšom teréne, reálne ju využívame vo veľkom parku a priamo v amfiteátri. Jej praktická výhoda pre mesto je tá, že nepotrebujeme vozidlo na odvoz pokoseného materiálu, pretože mulčuje trávu na centimetrové kúsky a rozmetá. Z toho zasa vyplýva nevýhoda, že na sídliskách je nevyužiteľná.
 
ĽUDIA v MESTE
Vaše oddelenie sa stará aj o čistotu mesta. Ako vnímate nedostatky v podobe odpadkov po sídliskách?
Máme taký fenomén v Seredi, vidieť ho na Meandri, na D. Štúra, Námestí Slobody, alebo Garbiarskej ulici. Vyjde občan z činžiaku a svoj domový odpad vhodí do najbližšej kameninovej smetnej nádoby. Nie do smetiaku na to určeného. Čo sa stane? Ostatní už nemajú kam hodiť papierik, tí rozumnejší ho vyhodia doma, no niektorí ho hodia vedľa, alebo nasilu napchajú do koša. Ale ten z neho trčí a vietor ho rýchlo vytiahne. A tak vznikajú špinavé sídliská. Potom sa občania dožadujú od mesta prísť upratať. Ale my upratujeme stále. Len nie je možné zdvíhať smeti po neporiadnikoch. Poradíte? Máme harmonogram a dvoch zamestnancov na čistenie malých smetných nádob v strede mesta. Po okrajových častiach, sídliskách a cyklotrasy nám čistí ďalší zamestnanec s malým autom. Čistíme nádoby a zbierame odpad, exkrementy po psoch raz za dva týždne a zároveň aj dopĺňame sáčiky. Žiaľ ľudia sú aj neporiadni a dokonca nám sáčiky kradnú alebo ich znehodnocujú. 
 
Dostávate od občanov tipy na vylepšenie mesta?
Veľa podnetov od ľudí je racionálnych a realizovateľných, vychádzame v ústrety ako sa len dá a riešime za pochodu. Doplnili sme takto napríklad odpadkové koše, dohodli odvoz veľkoobjemového odpadu, odpratali sme pokosené seno zo sídliska a tak ďalej.
 
Pochválili vás už?
Nie je to zatiaľ zvykom, ale áno, stáva sa tak. Vďační sú predovšetkým starší obyvatelia mesta a verte, že to veľmi poteší a povzbudí do ďalšej práce.
 
Aké telefonáty dostávate?
Milé aj nemilé, je to súčasť služby verejnosti. Sú Seredčania, z ktorých cez telefón vnímate, že ich podnet je dobre mienený, chce prispieť k vyriešeniu, alebo nám dá aj dobrý návod. Za tieto ďakujem. A potom sú takí, ktorí sú hneď od začiatku nastavení útočne, nechcú dosiahnuť vyriešenie nejakého problému, len hľadajú nejakú kauzu. Tým pomôcť neviem.
 
Čo vás vie rozčúliť?
Deštrukcia. Uvediem príklad. V meste máme zavlažovacie vaky pre stromy, kvapkovým systémom zalievajú mladé stromy, ktorým sa potom naozaj lepšie zakoreňuje a hlavne prežívajú horúce dni v letnom období. Za jednu sezónu nám ale 39 kusov poničili. Boli prepálené cigaretovými ohorkami, alebo prerezané. Tak neviem, chceme stromy v meste, či nie? Vandalov treba nahlásiť mestskej polícii.
 
REŠPEKT.
Je práca na vašom oddelení niečím špecifická?
Výsledok našej práce vidia ľudia v teréne každý deň. Nesedíme v kancelárii, riadime sa ročnými obdobiami. V zime odmetáme sneh a posýpame cesty, na jar vysádzame, kosíme, orezávame kríky, cez leto polievame, na jeseň sadíme stromy. Zberáme odpadky, odnášame veľkoobjemové odpady, elektroodpady, zelené bioodpady, zametáme ulice, upravujeme mesto pred akciami a po nich. Od 1. mája do 30. septembra má naše oddelenie posunutú pracovnú dobu od šiestej hodiny ráno, kvôli vonkajším teplotám.
 
Seredčania sú vraj hákliví na zvuk kosačiek.
Ospravedlňujem sa, ak niekoho zobudíme napríklad o šiestej ráno. Chápem, že to nie je príjemné, na druhej strane my si plníme svoju robotu. Ľudia chcú mať pokosené sídliská a my to zabezpečujeme. V letných horúčavách zo zdravotných dôvodov reálne nevydržíme pracovať na úpeku, aj stroje majú svoje limity, tobôž ľudia. Je to o vzájomnom rešpekte. V mene všetkých zamestnancov oddelenia údržby mesta ďakujem občanom za pochopenie. Môžu si byť istí, že sa snažíme splniť úlohy tak, aby boli čo najspokojnejší a naše mesto bolo čo najkrajšie.
 
foto: MsÚ Sereď
Vedúci oddelenia údržby mesta Sereď, Ján HimpánVýsadba letničiekVýsadba letničiekVýsadba letničiekVýsadba letničiekZavlažovacie vaky k mladým stromom na Cukrovarskej ulici. V prípade, ak uvidíte vandalizmus, volajte Mestskú políciu na číslo 159.Meander: domový odpad do kameninových smetných košov nepatrí. Zálohované plechovky zasa treba vrátiť do zálohomatu. Májová kosba v mesteMájová kosba v mesteMájová kosba v mesteMájová kosba v mesteČistenie ulícMájová kosba v mesteLetničkové záhonyNové záhony na sídlisku D. Štúra I. Vynovený vnútroblok na sídlisku D. Štúra I.Nové záhony na sídlisku D. Štúra I. Zavlažovacie vaky k mladým stromom na sídlisku D. Štúra I. V prípade, ak uvidíte vandalizmus, volajte Mestskú políciu na číslo 159.