Sereď plánuje strategickú zámenu pozemkov, rozhodli o tom dnes mestskí poslanci

Sereď plánuje strategickú zámenu pozemkov, rozhodli o tom dnes mestskí poslanci

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Dnes mestskí poslanci schválili zámer zámeny nehnuteľného majetku mesta s nehnuteľnosťami Trnavského samosprávneho kraja na našom území. Do rúk našej samosprávy sa tak môže dostať opravená Mládežnícka ulica, pozemky pod zberným dvorom a časť pozemkov v areáli Obchodnej akadémie. Trnavská župa za to získa do majetku našu budovu školy, v ktorej dnes sídli menšia časť gymnázia. Na definitívne odobrenie zámeny musí ešte raz zahlasovať mestské zastupiteľstvo.
 
Plusy a mínusy
Mestskí poslanci v takmer dvojhodinovej rozprave polemizovali o výhodách a nevýhodách takejto zámeny pre mesto. Niektorým poslancom sa nepozdávala suma vyčíslená v znaleckom posudku, pustenie perspektívnej budovy v centre mesta z rúk samosprávy, kapacitné možnosti budov pre účely župných škôl, či načasovanie strategickej zámeny pozemkov pred voľbami.
Plusmi bol strategický potenciál pozemkov pod zberným dvorom a najmä perspektíva istého zachovania inštitúcií gymnázia aj obchodnej akadémie v meste. „Pre občana Serede je jedno, kto vlastní budovu školy, do ktorej chodí jeho dieťa. Dôležité je, aby deti nemuseli za stredným školstvom dochádzať do iného mesta,“ vyjadril svoj názor poslanec Róbert Kráľ.
 
Župan Viskupič na zastupiteľstve
Zasadnutia sa zúčastnil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a riaditeľ odboru školstva na župe Stanislav Pravda. „Našim spoločným cieľom je udržať a skvalitniť vzdelávanie v meste Sereď. Župa sa vydala cestou optimalizácie kapacít stredných škôl, ktoré zriaďujeme. Počty študentov obchodnej akadémie v Seredi reálne klesli za 20 rokov o 70 percent,“ zhodnotil Pravda.  „V prípade úspešnej zámeny, nebudem znižovať súčasné kapacitu gymnázia a neplánujeme rušiť osemročné gymnázium v Seredi,“ doplnil Viskupič.
 
Čo sa zmení?
Pozemky pod zberným dvorom, ktoré si Sereď dlhodobo prenajíma od TTSK, získa do svojho majetku mesto. Mesto získa časť pozemku v areáli Obchodnej akadémie, ktoré využije na vybudovanie verejného parkoviska pre potreby športovej haly a tiež priľahlého sídliska. Trnavský kraj vynoví ulicu Mládežnícka, ktorá je dlho v zdevastovanom stave a následne ju odovzdá do majetku Serede.
Trnavský kraj získa od mesta Sereď budovu s pozemkami na Školskej ulici (budova, v ktorej dnes sídli časť gymnázia Sereď, budova stojaca takmer oproti vstupu do Mestskej knižnice. Nie budova na Kostolnej ulici).
 
Aké sú plány po usporiadaní pozemkov?
Sereď má v budúcnosti plán vybudovať na svojom, už vysporiadanom pozemku pod zberným dvorom, novú triediacu linku na odpady. Linka bude vedieť dotrieďovať komunálne odpady mesta na všetky možné triediteľné zložky, čím minimalizujeme objemy nevyseparovaných odpadov mesta na absolútne minimum. Poplatky za skládkovanie odpadov, ktoré budú v najbližšom období rásť raketovou rýchlosťou, by sme tak mohli vedieť dramaticky redukovať.
Trnavský samosprávny kraj má zasa v pláne investovať do rekonštrukcie budovy na Školskej ulici minimálne milión eur, deklaroval to župan na rokovaní MsZ. Župa chce na pozemkoch vybudovať novú kuchyňu a jedáleň, obnoviť strechu a vymeniť okná.
 
Na výsledok si počkáme
Zámer poslanci síce schválili, avšak zámenu pozemkov ešte musia odobriť na niektorom z nasledujúcich mestských zastupiteľstiev.
Dnešnú rozpravu si môžete pozrieť tu:  https://www.youtube.com/watch?v=IV3nYwS0bHg
 
Sereď plánuje strategickú zámenu pozemkov, rozhodli o tom dnes mestskí poslanciSereď plánuje strategickú zámenu pozemkov, rozhodli o tom dnes mestskí poslanci