Nové informačné tabule na ramene v Hornom Čepeni

Nové informačné tabule na ramene v Hornom Čepeni

 
 
SRZ MsO Sereď  je dobrovoľná záujmová organizácia, ktorá združuje občanov s aktívnym záujmom o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva. Členovia sa okrem lovu rýb starajú aj o svoje revíry. Pravidelne organizujú brigády na vyčistenie okolia, upravujú príjazdové cesty, vodné plochy zarybňujú, prikrmujú, či organizujú preteky v chytaní rýb.
 
Medzi revíry SRZ MsO Sereď patrí niekoľko vodných plôch. Okrem najznámejšieho odstaveného ramena rieky Váh a štrkoviska  pri Hornom Čepeni, sem patrí napríklad vodná plocha nádrže Báb,  štrkovisko pri obci Šintava, Vodná nádrž pri obci Pusté Sady či pri  Vinohradoch nad Váhom,  Koleno pri záhradkárskej osade v Dolnom Čepeni aj s „Kačičárňou“ a ďalšie.
 
Rybári 18. mája osadili na ramene v Hornom Čepeni náučné tabule, na ktorých nájdete základné informácie o rybách, ktoré žijú v našich vodách a taktiež mapu s revírmi SRZ MsO Sereď.  Pútavou textovou a fotografickou formou získajú okoloidúci nové vedomosti týkajúce sa rybárstva.
Nové informačné tabule na ramene v Hornom ČepeniNové informačné tabule na ramene v Hornom ČepeniNové informačné tabule na ramene v Hornom Čepeni