Výstava o Terezíne v Múzeu holokaustu

Výstava o Terezíne v Múzeu holokaustu

Umenie a literatúra     Iveta Tóthová    
 
Múzeum holokaustu v Seredi dňa 16. mája slávnostne otvorilo fotografickú výstavu Igora Leichta s názvom Terezín. Podujatie sa konalo pri príležitosti 77. výročia oslobodenia geta Terezín. Výstava prináša fotografie z Malej pevnosti doplnené o historické texty z pamätníka. Podujatia sa zúčastnili aj preživší holokaust Ivan Pasternak, Štefan Lesný a Ján Hanák. Výstavu navštívili zároveň aj veľvyslanci troch krajín: Cypru, Rumunska a Chorvátska.
 
Občania židovského pôvodu z Protektorátu Čechy a Morava boli počas vojny prenasledovaní  postupne deportovaní do mesta Terezín, kde pre nich nacisti vytvorili tzv. geto – koncentračný tábor pre Židov. Tu sa mali sústreďovať do doby, kým budú miesta na vyvražďovanie na východe pripravené na ich konečnú likvidáciu. Vedúci múzea Martin Korčok uviedol, že Terezín bolo geto, vedľa ktorého fungovalo  aj väzenie gestapa a to tzv. Malá pevnosť, kde ľudí mučili a aj zabíjali.  „S getom je smutne spojená aj Sereď. Posledné 4 transporty z Koncentračného tábora v Seredi smerovali do Terezína. Pričom v prvých dvoch z nich (19.12.1944 a 19.1.1945) bolo 1625 ľudí a len 545 z nich zapísali v Terezíne. Napriek tomu, že vojna sa chýlila ku koncu 1080 ľudí z transportov vyčlenili na iné miesta. Viacerých z nich sa nepodarilo vypátrať a tak rodiny preživších ani dnes nevedia kde a akou smrťou zahynuli,“ dodal M.Korčok.
 
Počas 4 rokov fungovania geta ním prešlo 140 000 židovských väzňov – mužov, žien a detí. V Terezíne zomrelo približne 35-tisíc väzňov ako priamy dôsledok stresu, hladu a hrozných ubytovacích a hygienických podmienok. Autor výstavy, ktorého členovia rodiny boli obeťami holokaustu, chcel týmto vzdať hold všetkým obetiam. Výstava fotografií je sprístupnená verejnosti do polovice júna.
 
Výstava o Terezíne v Múzeu holokaustu