Obnova vodorovného dopravného značenia v meste

Obnova vodorovného dopravného značenia v meste

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
Na území mesta Sereď v týchto dňoch prebieha obnova vodorovného dopravného značenia.
 
Vyznačené priechody pre chodcov, stredové deliace či okrajové vodiace čiary alebo  vyznačenie parkovacích miest majú svoju životnosť. Aplikovaná farba sa prirodzením opotrebovaním a vplyvom počasia postupne stráca. Aby značenie nestratilo dôležitú funkciu pri bezpečnosti cestnej premávky a bolo dostatočne viditeľné, musí sa pravidelne obnovovať. K tejto obnove každoročne pristupuje aj Sereď.
 
Na základe verejného obstarávania bola obnovou a prípadným zriadením nového vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a parkoviskách v meste na rok 2022 poverená firma HIT Slovensko s.r.o. Sereď. Ide o dopravné značenia typu 601, 602, 603, 604, 605 A, B, 610, 611, 612, 620, 621, 622, 630, 631 a 635.
 
Práce budú realizované podľa dohody a potreby mesta Sereď počas celého roka. Na niektorých miestach momentálne obnova značenia už prebieha, preto pri prejazde mestom zvýšte opatrnosť.
Obnova vodorovného dopravného značenia v mesteObnova vodorovného dopravného značenia v mesteObnova vodorovného dopravného značenia v meste