Súčasťou Noci múzeí a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncert

Súčasťou Noci múzeí a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncert

História     Iveta Tóthová    
 
Noc múzeí a galérií je podujatie, počas ktorého sú ľuďom sprístupnené priestory, ktoré sú za bežných okolností pred verejnosťou ukryté.  Cieľom je vzbudiť u ľudí záujem o históriu a pomôcť im lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Podujatie sa koná už niekoľko rokov a Mestské múzeum v Seredi je vždy jeho súčasťou.
 
Vedúca múzea Mária Diková pre návštevníkov pripravila prehliadku expozícií a výstav: „ V našom múzeu máme mnoho pamiatok, ktoré stoja za pozretie. Počas podujatia si návštevníci mohli pozrieť prehistóriu seredského regiónu, hrad Šintava, výstavu dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča. Máme aj nový exponát a to Secesný sekretár, pôvodný kus nábytku z kaštieľa v Seredi, ktorý reštauroval Mgr. art. Martin Šmigrovský. Počas Noci múzeí a galérií sprístupňujeme návštevníkom aj Lapidárium s barokovými sochami v renesančnej pivnici.  V záhrade máme stálu výstavu sto exemplárov tehál zo zbierky Dušana Irsáka, expozíciu s pilierom zaniknutého stredovekého kostola, barokovou  studňou, kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a inými kamennými fragmentmi,“ vysvetlila vedúca múzea.
 
Hlavná prehliadka expozícií sa uskutočnila v dopoludňajších hodinách. Odborný výklad v múzeu k dejinám Serede a vystaveným exponátom prezentovali návštevníkom vedúca múzea Mária Diková a archivárka PhDr. Eva Vrabcová.
 
V spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Seredi pokračovalo podujatie Noc múzeí a galérií zahájením novej výstavy troch reštaurovaných obrazov pod názvom Sakrálne obrazy z farnosti v Seredi – Sedembolestná Panna Mária, Ecce Homo, Nepoškvrnená Panna Mária. Dekan seredskej farnosti Ján Hallon vysvetlil: „Obrazy boli nájdené v pivničných priestoroch miestnej fary, kde sa nachádza archív. Zistili sme, že majú historickú hodnotu a preto sme oslovili rodinu Šmigrovských o ich zreštaurovanie.  Ide o sakrálne obrazy pochádzajúce z 18.a 19. storočia.“
 
V spolupráci s OZ Vodný Hrad pripravilo mestské múzeum  v rámci podujatia Noc múzeí a galérií cyklus prednášok na tému Reštaurovanie pamiatok. Mgr. art. Veronika Daneček Šmigrovská predstavila svoju reštaurátorskú prácu i reštaurovanie vyššie spomínaných troch obrazov. Mgr. Žofia Geričová z Krajského pamiatkového úradu v Trnave prednášala o pamiatkach sakrálneho umenia a drobnej architektúre v blízkom regióne. Mgr. František Šmigrovský návštevníkom podujatia porozprával o reštaurovaní pamiatok v Seredi i po celom Slovensku. V rozhovore nám povedal: „Reštauroval som rôzne pamiatky a to či už štukové, kamenné alebo drevené. Reštaurovaniu oltárnej i svetskej architektúry, kamenných sôch a plastík sa intenzívne venujem od roku 1991." Reštaurátor František Šmigrovský reštauruje aj kamenné a drevené plastiky, rôzne fragmenty a nábytok, ktoré sa nachádzajú v zbierkových fondoch múzeí. Počas podujatia Noc múzeí a galérií bola pre návštevníkov v bastióne sprístupnená dokumentačná výstava jeho reštaurovaných diel.
 
V bastióne seredského kaštieľa sa podvečer uskutočnil aj koncert tradičného jazzu a swingu. Spevom sa predstavila speváčka a herečka Lucia Lužinská a v triu si spolu s gitaristom Borisom Čellárom zahrali klavirista František Báleš a na kontrabas Vladimír Máčaj, ktorí tento rok získali cenu za jazzovú hudbu na Radio_Head Awards s projektom: Franišek Báleš Ansámbel -  Hviezdoslav SONETY. Vedúca múzea Mária Diková povedala: „Na koncerte v bastione sa hudobné zoskupenie vrátilo ku koreňom a zahrali tradičný jazz vo vlastných aranžmánoch s veľkou dávkou improvizácie a hravosti, ktoré k jazzu neodmysliteľne patria.“
 
Súčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncertSúčasťou Noci múzeií a galérií v Seredi bola prehliadka exponátov, zahájenie výstavy, prednášky aj koncert