Nové hracie prvky na ihriskách, opravy nedostatkov aj psie exkrementy. Čo ešte vidia mamičky s deťmi na seredských sídliskách?

Nové hracie prvky na ihriskách, opravy nedostatkov aj psie exkrementy. Čo ešte vidia mamičky s deťmi na seredských sídliskách?

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V máji preverila aktuálny stav všetkých seredských ihrísk špecializovaná spoločnosť. Výstupom tejto povinnej ročnej kontroly sú návrhy a odporúčania, aké úpravy musí radnica zabezpečiť. Nedostatky sa už odstraňujú a k čistote a poriadku na ihriskách Sereď vyzýva aj majiteľov štvornohých miláčikov.
 
Nadpriemerne dobrý stav ihrísk
Z hlavnej kontroly 26 ihrísk, troch fit parkov, dvoch workoutov a jedného scateparku vzišli bežné nedostatky. Sú nimi uvoľnené skrutky, poškodené dopadové plochy, ošúchané časti hracích prvkov, odlomené drevené komponenty, vyšúchaná zemina pod hojdačami. „Drobnostiam sa nedá vyhnúť ani v uzatvorených areáloch, tobôž nie vo verejných priestranstvách mesta. Vždy vznikne nejaká závada, či nedokonalosť. Na slovenské pomery sú ihriská v Seredi v nadpriemerne dobrom stave,“ uviedol Ľuboš Vachulík zo spoločnosti RKDI s r.o., ktorá kontrolu v meste vykonala. Praktické skúsenosti má pritom napríklad s ihriskami v mestách Zvolen, Senec, či Žilina.
 
„Práce na detských ihriskách sú vždy uprednostňované a riešené ihneď, ako to zistíme. Rovnako je to aj v prípade tejto hlavnej kontroly,“ vysvetlila Miriam Klottonová z oddelenia životného prostredia mesta a doplnila, že opravy a údržbu detských prvkov postupne realizuje Správa majetku Sereď, s.r.o.
 
Exkremety po štvornohých miláčikoch sú mínusom
Výrazným nedostatkom, ktorý kontrola vytkla v oblasti čistoty, je prítomnosť psích exkrementov na detských ihriskách. Tie najvýraznejšie pomenovala na Čepenskej a Garbiarskej ulici. „Nový kôš na psie exkrementy sme práve umiestnili k ihrisku na Čepenskú ulicu. Veríme, že ho psíčkari budú využívať,“ uviedla Klottonová. Majitelia štvornohých havkáčov sú pritom zo zákona povinní zbierať po nich na verejných priestranstvách všetky nečistoty. Mestská polícia Sereď bude preto na tento podnet častejšie vykonávať kontroly dodržiavania čistoty a vinníkom udelí na mieste blokovú pokutu.
 
Aktuálne práce na ihriskách
Začiatkom jari bola vykonaná dezinfekcia a čistenie dopadových plôch a pieskovísk. Následne bol dosypaný nový piesok na piatich pieskoviskách (Dolnomajerská, Železničná, Jesenského vnútroblok, Jesenského pri MsP a na Spádovej - ihrisko Žihadielko). Obnovené boli sedačky na hojdačkách na Vinárskej a Garbiarskej ulici, doplnila sa hlina na Jesenského ulici a na Pažitnej pribudli nové reťaze na hojdačkách. Čistiť a odburiňovať dopadové plochy môžete vidieť aj klientov n.o. Teen Challenge pravidelne v prvý a tretí týždeň v mesiaci od marca do konca októbra.
 
Podnety hlásia mamičky
Kondíciu detských ihrísk samospráva preveruje v teréne dvakrát mesačne a tiež ročnou inventúrou. Dobrou správou je, že aktuálne nedostatky sa užívatelia ihrísk naučili nahlasovať priamo na mestský úrad. „Bežnou praxou je, že mamičky nám do kancelárie prinesú nájdený komponent z hracieho prvku, o ktorom by sme sa dozvedeli až kontrolou v teréne. Nahlásené závady vieme riešiť operatívne. Prosíme rodičov, aby boli aj naďalej všímaví a prípadné nedostatky nám hlásili na kontakty nášho oddelenia,“ uzavrela Miriam Klottonová.
 
Nové hracie prvky
Tento rok mesto deťom odovzdá kompletne vynovené ihrisko na Dolnomajerskej ulici, ktoré je dnes v rozpracovanom stave. Obnoví aj ihrisko na Železničnej ulici, odkiaľ bola v týchto dňoch odstránená dnešným normám už nezodpovedajúca šmýkačka. Táto bude čoskoro nahradená modernou drevenou zostavou. Úplne nové ihrisko pribudlo na sídlisku D. Štúra a je súčasťou ešte zatiaľ nedokončeného projektu regenerácie tohto vnútrobloku.    
 
Chcete nahlásiť závadu na ihrisku?
Osobne: Mestský úrad, kancelária č. 4
Telefonicky: 031/7892094, kl. 189, 0951 571 682
Mailom: miriam.klottonova@sered.sk (pomôže aj fotka poškodeného prvku). Ďakujeme!
Detské ihrisko na Fándlyho sídlisku vynovila seredská radnica vďaka sponzorovi minulý rok. foto: zsIhrisko na Dolnomajerskej práve kompletne vynovujú. foto: mkIhrisko na Dolnomajerskej práve kompletne vynovujú. foto: mkIhrisko na Dolnomajerskej práve kompletne vynovujú. foto: mkIhrisko na Dolnomajerskej práve kompletne vynovujú. foto: mkIhrisko na Dolnomajerskej práve kompletne vynovujú. foto: mk